1. Janův 3

Mozek zotročuje naše tělo, ale musí to dělat chytře tak, aby tělo neonemocnělo a nezemřelo, někdy se ovšem stává, že mozek chybuje a následkem nemoc a smrt těla zde je. Mozek funguje podle priorit, které se mění podle situace, to, co je jednoduché to mozek dělá podvědomě, a to co je složité na to mozek používá rozum který je inteligentní. Problémem mozku jsou změny a složitost, mnohá rozhodnutí jsou, proto experimentem, u kterého mozek neví, jak to dopadne.

Často je mozek přirovnáván k počítači, ve kterém jsou programy a informace, já vnímám mozek spíše jako internet, kde je propojeno velmi mnoho počítačů a telefonů. Snažíme se poznat vesmír, a spíše bychom se měli snažit poznat náš mozek, tyto poznatky, by nám přinesli mnohem větší užitek než poznatky o nekonečném vesmíru. Myslím tedy jsem, to znamená, že když to někomu nemyslí, tak on zde není? Naše realita to je ve skutečnosti jenom hologram, hmota je iluze, která vypadá reálně, co ale potom je náš mozek, když je hmota jenom hologram?

V centru je zde čas a času slouží vědomosti a inteligence, mozek je tedy loutkou, kterou ovládá čas, vše je zde o tom že centrum egoisticky manipuluje s tím, co je daleko od centra. Pro pochopení manipulace je často používána pyramida, kde na vrcholu je ráj pro elitu, a dole je peklo pro otroky. Svaly to jsou otroci, které ovládá mozek, jelikož je vše hologram, tak je zde otázka, jak poznat tento absolutní hologram, objektivně a do hloubky?

Systém je postaven tak, že je záměrně zablokováno poznání tohoto vesmírného hologramu, kouzlo přestane fungovat, pokud diváci poznají, jak kouzelník to kouzlo dělá, takto zaniklo náboženství, když lidi poznali, že náboženství jsou jenom pohádky pro dospělé. Vše, co je živé to psychicky spí, a nemůže se to probudit tak, aby to poznalo pravou realitu, naše úspěchy to jsou jenom dočasné sny.

Leave a Reply