1. Korintským 12

Podívejme se na stroje a programy co pro nás pracují, nemají depresi a stres z práce, jak je to možné? Problém je v porovnávání informací, jakmile inteligence začne s porovnáváním informací tak zjistí chyby a tím přichází deprese a stres. Děti nemají deprese a stres, protože jim to nemyslí, naše myšlení je příčinou toho že máme deprese a stres, pověz mi na co nejvíce myslíš a já ti povím jaké máš psychické problémy a co ti způsobuje stres.

Neříkám nic evolučně nového už Ježíš Kristus poukázal v kázání na to, že děti nemají deprese a stres, a proto jsou šťastné i když jsou na tom zle, blahoslavení chudí duchem, chudý duchem je ten, kdo nemyslí egoisticky, s příchodem egoismu u našeho myšlení přichází deprese a stres a následkem jsou hříšné závislosti, díky kterým žijeme v konzumním očistci.

Proto konzumujeme; pivo, víno, rum, cigarety, marihuanu, pervitin, heroin, kokain, léky na deprese, jíme sladkosti, naivně věříme na to, co jsme si sami neověřili, chodíme na sociální stránky na internetu atd. Byli jsme vyhnáni z ráje, proto že myslíme egoisticky, ovoce ze zakázaného stromu v ráji, to je egoismus, díky kterému se stydíme za nahotu a mnohé jiné, následkem egoismu je pokrytectví, kdy si zde čerti hrají na anděly.

Leave a Reply