1. Královská 12

Společnost je o sdílení, které nám přináší výhody a nevýhody, každé sdílení je hra podle pravidel, problémem je to že pravidla nejsou optimální, a tak se pravidla porušují. Se sdílením se setkáme běžně i v přírodě, v přírodě je sdílení založeno na přirozených pravidlech, a tak i funguje, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno to je základ pro každé sdílení.

Problémem sdílení je vzdálenost, proto je zde snaha lidi koncertovat na malém prostoru, lepším řešením je ale lidi naskenovat ve virtuální realitě a potom jejich těla eliminovat v krematoriu takto bude probíhat sdílení díky optickým kabelům rychlostí světla. Každé čekání je problémem, který má za následek; stres, strach, depresi, bídu, krize atd. pokud chceme cokoli získat tak za to i musíme zaplatit jinak to nejde, to, co získáme zadarmo nemá pro nás většinou hodnotu.

Lidské tělo je obalem pro duši a pokud je tento genetický obal už evolučně zastaralí tak je logické jej nahradíme za moderní obal který nám umožní optimální sdílení informací a programů, bude to veliký evoluční krok pro naši kulturní civilizaci kdy se už nebudeme chovat jako dobytek který lže a krade ale budeme se chovat jako bohové co nelžou a nekradou. 

Leave a Reply