2. Korintským 10

Pokud o někom nemám dostatek informací, mohu si naivně myslet to, že je to člověk bez chyb, jakmile se mi ale podaří získat informace o každém člověku tak zjistím to, že je to zmetek, který byl chybně vychován a který mnoho lže a krade. Prozkoumal jsem i svaté lidské veliké kulty, jestli jde skutečně zde o dokonalého člověka bez chyb, ale vždy jsem bohužel zjistil, že jde jenom o zmetka, který byl chybně vychován.

Jediné řešení spatřuji v tom to učinit jako u osobních aut, a to tak, aby lidi chodili každý měsíc na prohlídku, ten, kdo by byl pod průměrem v rovině těla a duše, by byl vyřazen z naší kulturní civilizace pomocí gilotiny a jeho tělo se zpracovalo na potravinové granule pro dobytek. V ekosystému je přirozený výběr, a vše co je zde pod průměrem, to je eliminováno zcela automaticky, a nikomu to nevadí.

V současnosti je třeba na světě eliminovat rychle gilotinou většinu světového obyvatelstva, které je genetickým zmetkem a je špatně vychované. 0.001% obyvatelstva které je evolučně nejlepší se použije k vytvoření nového lidského druhu, aby se odstranila veliká tělesná a duševní degenerace.

Globální ekonomická a ideologická krize je zde díky tomu, že jsou lidi nedokonalí a mají mnoho chyb, jenom z kvalitního genetického materiálu lze vytvořit kvalitní společnost! Jenom kvalitní lidi vytvoří kvalitní normy a budou je i respektovat, život to je evoluční hra o to, co milujeme a potřebujeme ten, kdo neumí tuto hru dokonale hrát, musí být ze hry vyloučen a jeho tělo se musí recyklovat na granule.

Podívejme se do přírody na její schopnost recyklace, zahlcujeme ekosystém špínou hmotnou a duševní a nechceme tuto špínu uklidit, geneticky nekvalitní a chybně vychovaný člověk to je jenom ubohá špína v ekosystému, která se musí eliminovat pomocí gilotiny a těla se zpracují na potravinové GVKB granule pro dobytek, aby zde byla správná ekologická recyklace. Spalovat lidská těla to není ekologické a ekonomické, bohužel když jsem chtěl postavit zde velikou GVKB továrnu, která by zpracovávala lidská těla ve velkém na GVKB potravinové granule pro dobytek.

A měl bych i GVKB testovací stanice kde by se lidi každý měsíc globálně testovali a nekvalitní materiál by se zpracovával na potravinové granule, narazil jsem na nepochopení u zdegenerované elity, že prý jsem psychicky nemocný člověk a že bych se měl jít dlouhodobě léčit pomocí chemoterapie do psychiatrické nemocnice v Praze?

Podle sebe ale posuzujeme druhé, naše globální mocná a bohatá mafiánská elita, co rozhoduje sobecky o nás bez nás, to jsou těžce nemocní lidé, co by se měli léčit, bohužel oni jsou chráněni zákony a policajty, takže jejich přemístění do nemocnice, je nemožné a následkem je bohužel dlouhodobá globální bída a nezaměstnanost neboli hluboká veliká globální krize u ekonomiky a politiky.

Leave a Reply