2. Samuelova 3

Lidské tělo je organizace, ve které žije velmi mnoho jiných inteligentních tvorů, v mnohém to obrazně připomíná internet, na kterém je velmi mnoho počítačů, co mají různé operační systémy. Lidská spermie to je obrazně Noemova archa, kde je obrovské množství zvířat a rostlin co se chtějí zachránit před jistou smrtí lidského těla.

Život je zde díky smrti, proto je zde vše dočasně, a vše se navzájem zabíjí a požírá, je to vše o recyklaci v rovině fyzické a psychické, jenom smrt je zde jistá! Z ničeho nic nevznikne, ani bůh stvořitel a hospodář nevznikl z ničeho, boha stvořila reklama na zázraky, a bůh je tak populárním maskotem pro sekty a náboženství, něco jako je zelený maskot Alza!

První formy života dokázali sníst cokoli, čím vyspělejší je forma života, tím větší má nároky na to, co jí! Tak jako je zde potrava a pití pro tělo, tak je zde i potrava pro naše myšlení, mám doma velikou knihovnu a jelikož moje nároky na to co moje myšlení konzumuje jsou vysoké, tak mě už staré knihy nezajímají, protože je to psychická potrava, která je pro moje myšlení už nestravitelná. 

Stejně tak jsem přestal už chodit na anonymní fórum kde díky anonymitě došlo k tomu, že je zde pitomců jako sraček, a navíc zde jsou i pitomí moderátoři co mají v hlavě nasráno. Moje morální desatero: 1. Nekrást 2.Nelhat 3.Asketismus 4.Nenásilí 5.Skromnost 6.Pokora 7.Moudrost 8.Pracovitost 9.Čistota 10.Otevřenost. 

Leave a Reply