2. Timoteovi 1

Z díla poznáme tvůrce, kdo je zde objektivně tvůrcem politiky? Tvůrcem politiky jsou politická dogmata, základním politickým dogmatem je, politik může amatérsky chybovat, a nikdo jej za to nesmí potrestat výpovědí a pokutou. Co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, ano, jde o parazitování mocných na bezmocných, a proto politika nefunguje! Proč pracovat, když je možné parazitovat na cizí práci!

Dělnická třída je jako pole, pokud není pole pohnojeno tak nedá úrodu, podívejme se na lidi, co pracují ve velikých skladech jako galejníci za ubohé mzdy, logicky zde dochází k veliké obměně zaměstnanců, protože kdo uteče, ten vyhraje. Jak dlouho by náš prezident dokázal pracovat v tomto skladě za ubohou mzdu?

Nechcete pracovat jako otroci tak nakoupíme inteligentní roboty, a co naprogramovat konečně roboty co by nahradili; prezidenta, předsedu vlády, ministra, poslance, senátora, soudce, notáře, generála, diplomata, byrokrata, ředitele, celebritu atd. Pokud všechnu práci budou dělat GVKB roboti, tak lidi nebudou mít peníze ani moc, zazvonil zvonec, a pohádky o nefungující politice je konec.

Leave a Reply