2. Timoteovi 3

V knihách jsou popisné informace z minulosti, v našich snech jsou informace o naší budoucnosti, minulost už nezměníme a o budoucnosti nic nevíme. Vše je zde řeka, která unáší vše nějakým směrem, z této řeky nejde vystoupit, a tak se musíme podřídit situaci, takto vznikají vědomosti a rozum, ve snaze se mít lépe se neustále z malého vytváří veliké, a to se potom recykluje, aby se mohlo zase vytvořit něco co je veliké, a je to lepší než to staré, to je evoluce.

Strach ze změn vytváří dogmatické svaté ideologie jako je; židovství, hinduismus, buddhismus, křesťanství, islám atd. jakmile se něco nemění podle situace tak se z toho stává dogma, které nám způsobuje problémy, jelikož lidi už měli dost; symbolů, dogmat, kultů, fetišů, pověr, mytologie, pohádek, dezinformací atd. tak došlo ke vzniku logiky.

Takto vznikla; věda, technika, matematika, fyzika, chemie, filosofie, ekonomika, politika atd. je to konflikt mezi pravdou a lží. Pravda se rozděluje na objektivní a subjektivní, objektivní pravdou je to že vše, co vzniklo to i zanikne, subjektivní pravdou je to, že já jsem normální, a ty jsi nenormální.

Leave a Reply