Ano, dezinformace zde jsou dočasně

Jakmile bude robot prezident vyznamenávat roboty, tak už zde nebude potřeba používat dezinformace, které dělali z lidí hlupáky a chudáky. Takto globálně na věčné GVKB časy zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, na myšlení a práci zde budou počítače a roboti, lidi se z civilizace odsunou do rezervace, a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh. Lidi zde byli jenom testovací evoluční verzí a finální verzí budou inteligentní autonomní roboti na baterky. Veliké změny probíhají pomalu a tak se nám může zdát to, že se nás to zatím netýká a že nás roboti nahradí až za velmi dlouhou dobu. 
 
Neustále je nám tvrzeno to, že jsou roboti drazí a hloupí proto se nevyplatí je ve velkém nasadit, to samé se tvrdilo i o počítačích před padesáti lety, dneska si bez počítačů neumíme představit život. Je zde mnoho debat o umělé inteligenci, programátoři žijí v představě, že se dá umělá inteligence naprogramovat, umělou inteligenci nejde naprogramovat, jde jí jenom spustit a ona se už sama optimálně naprogramuje. Umělá inteligence to je databáze, která se neustále podle situace aktualizuje a optimalizuje, jde o práci s daty, hodnoty vznikají jenom z profesionální práce! 
 
Pokud se geniálním rodičům narodí geniální dítě a to dítě se dostane omylem na výchovu opicím, tak z toho dítěte v dospělosti nic nebude, tam kde je bída a zaostalost, tam se rodiče nevěnují výchově svých dětí a tím se společnost dostává do začarovaného kruhu bídy a zaostalosti. Každá vláda má peníze na armádu, která je zde už zcela zbytečná, a nemá peníze na výchovu dětí, aby se z dětí stali hodnotní lidé, co nelžou a nekradou, komu není rady, tomu není pomoci, a proto lidi jistě evolučně skončí v GVKB rezervaci pod dohledem robotů.

Abychom mohli žít, musíme vědomosti mít

Díky vědomostem existuje na této planetě inteligentní život. Ztráta vědomostí vede k bezvědomí, abychom mohli žít, musíme vědomosti mít, otázka inteligence je spojená s vědomostmi, proto je každý inteligentní jenom v nějaké specializaci a mimo tuto specializaci je hlupákem, to platí jak u lidí, tak i u zvířat a rostlin. Víme jenom to co je nám blízké a nic nevíme o tom co je nám vzdálené, abychom něčemu porozuměli, musíme se k tomu přiblížit. 

Vědomosti to jsou informace, které nám říkají to, co nevíme, pokud jsou informace nekvalitní tak chybujeme, nekvalitní jsou nejvíce informace, které nebyli praxí otestované, teorie v praxi často nefunguje, protože vychází z ideálních podmínek a ty v praxi většinou nejsou. Informace to je materiál, ze kterého se sestavuje naše konzumní realita, z díla poznáváme tvůrce, evoluce z nadhledu vše pozoruje a to co se nepovedlo, eliminuje, lidi dělají chyby a je jedno jestli jde o prezidenta nebo o uklízečku. 

Nejčastější lidskou chybou je amatér, který si hraje na profesionála, Adolf Hitler je přímo ukázkový příklad amatéra, který si zde hrál na profesionála, proč zde selhal kontrolní systém a dopustil to, že se z amatéra díky protekci stal profesionál. Za selháním kontroly je víra v zázraky, někdo mediálně hlásá, bude lépe, a tím získá popularitu a potom získá i moc nad lidmi, jenže dělnické třídě není lépe a lépe je jenom těm co jsou nahoře a mají imunitu. 

Problém s nepřizpůsobivými příživníky, je informačním problémem, pokud zde budou informace tak okamžitě tento problém zmizí, zrušíme soukromé vlastnictví a zrušíme i peníze, lidi budou poslouchat rozkazy od globální informační technologie a budou bodováni, ten kdo bude mít špatné bodování ten skončí mimo civilizaci v táborech pro nepřizpůsobivé příživníky a zde bude pod dozorem inteligentních robotů a návrat zpět do civilizace bude nežádoucí. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, a tím skončí problém s protekcí a s kariéristickými závody.