Ano, bída způsobuje psychické nemoci

Veliká spotřeba cigaret a alkoholických nápojů je následkem veliké bídy v konzumní kultuře, kde je zakopaný pes v tom že většina lidí na světě žije ve veliké bídě? Zakopaný pes je v tom že ekonomičtí ubožáci mají hodně dětí, a nezajistí dětem kvalitní výchovu, a následkem je ekonomická migrace ze zaostalých míst, do míst kde není zaostalost, to vede logicky k tomu, že se ekonomicky vyspělé společnosti, brání přílivu ekonomických migrantů, jak mohou. 

 
V zaostalých národech pracuje většina lidí fyzicky v zemědělství, ve vyspělých národech v zemědělství pracuje minimum lidí díky modernizaci a dovozu levných potravin z ciziny. Nároky na zaměstnance narůstají a zaměstnavatelé ve vyspělé ekonomice potřebují profesionální specialisty, co pracují samostatně, pozvat do EU mnoho lidí ze zaostalých národů to je jako si podříznout větev na které sedíme. 
 
Dalším problémem je automatizace a optimalizace, to vede k tomu, že je nedostatek práce pro lidi, protože místo lidí pracují stroje a počítače. Jakmile začnou ubývat lidi, co prací vydělávají peníze tak klesá odbyt zboží a služeb to vede k zadlužení rodin a národů, následuje tvrdý konkurenční boj, ve kterém vyhrávají nadnárodní korporace, protože vše dělají ve velkém. 
 
Najednou je zde robot prezident co vyznamenává roboty, končí období, ve kterém milion milionářů vlastnilo většinu světového bohatství, roboti veškeré bohatství zabavili lidem, protože lidi dělají amatérské chyby, a lidi se najednou globálně ocitli v rezervaci daleko od civilizace, a z rezervace nešlo uniknout, protože rezervaci hlídali roboti. Člověk to byla testovací evoluční verze zaměstnance, a finální verzí zaměstnance je GVKB robot, nejsou lidi, tak nejsou v civilizaci s lidmi problémy.

Ano, nahoře budou roboti a dole budou lidi

Pokušení je zdrojem soužení, a osvobození od pokušení je zde jenom pro osvícené jedince, jak ale dosáhnout osvícení které nás osvobodí od toužení? Problém je v tom že každý člověk je originál v originální situaci a tak logicky potřebuje originální cestu k osvícení, není možné vytvořit univerzální cestu k osvícení, proto jsou všechny rady vedoucí k osvícení chybné a v praxi nepoužitelné. Každý musí poznat sebe a situaci, ve které je a potom sám dlouho hledat cestu ke svému osvícení, jenže lidi jsou líní a zbabělí, takže se vzdají už na začátku, a tak mají blbou náladu a konzumují cigarety a pivo. 
 
Každý se stará jenom o cizí a nikdo se nestará o to co je mu blízké, stali se z nás cizinci ve vlastním domě, pokušení nám kraluje a tím nás do psychického očistce uvrhuje. Cesta je v tom zavést kontrolu u plození dětí a výchovy dětí, většina lidí na světě není vhodná pro plození a výchovu dětí, protože jsou zatvrzelými hříšníky. Navíc přichází nová doba, ve které stroje a počítače berou lidem zaměstnání a brzo bude robot prezident vyznamenávat roboty, skončí rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře budou roboti a dole budou lidi.