Civilizace bez pokrytectví to je utopie

Ten druhý je pokrytec to si každý myslí, jak by vypadal konzumní svět ve kterém by nebylo pokrytectví? Naše civilizace by rychle zanikla a byli by z nás divoši, co myslí a žijí jako zvířata. Proměna opice na člověka byla možná jenom díky pokrytectví, pokud chce být někdo v lidské společnosti; milionářem, prezidentem, celebritou, ředitelem, ministrem, atd. tak musí být velikým pokrytcem! 
 
V lidské společnosti je vše pokrytecká hra, a ti co jsou nahoře, řídí tuto hru tak, aby mohli být nahoře, a mít zde výhody a jistoty. Pravda byla nahrazená lží a láska byla nahrazená nenávistí, dobrota je přeci žebrota. Pokud budeme sledovat zániky civilizací a kultur, dojdeme k tomu, že příčinou zde bylo veliké pokrytectví. 
 
Svaté knihy jsou jasným dokladem lidského pokrytectví, protože tyto svaté knihy sepsali pokrytci, politické programy jsou taky plné pokrytectví, protože slibují to, co nejde splnit. Lidi mají blbou náladu díky pokrytecké civilizaci, není možné někam zbaběle utéci, protože všude na světě jsou jenom pokrytecké společnosti, ve kterých není pravda a láska. 
 
Máme obrovský státní dluh, zisky z naší práce mizí do ciziny, přesto budeme zvyšovat náklady na armádu, i když je nám naše malá armáda k ničemu! Vládnou nám ekonomicky negramotní politici, je to jako by slepé zástupy vedl slepý vůdce, a tak všichni spadli do jámy. Vše je zde staré, máme starého prezidenta, máme staré zákony, máme staré továrny, máme staré silnice a železnice, máme staré domy, atd. potřebujeme, aby se staré nahradilo novým, jenom tak se budeme mít lépe.

Popularita je iluze

Z popularity se stala komerce, která z konzumentů dělá hlupáky a chudáky, sledujeme to co je populární a tím ztrácíme svoji originalitu. Pokušitel na nás nastražil mnohé co je populární, aby z nás udělal chudáky a hlupáky, jak nepodlehnout pokušení a osvobodit se od toužení po tom co je populární? Podívejme se do přírody na lidovou moudrost, zde je cesta k tomu jak se osvobodit od závislostí na tom co je populární, komu není rady tomu už není pomoci a on skončí v psychickém očistci díky závislosti na tom co je populární. 
 
Naše budoucnost je o tom čemu dáme protekci, pokud dáme protekci tomu co je populární tak zle skončíme, všeho zkuste a dobrého se držte, každý člověk je originál v originální životní situaci, univerzální dobré rady v praxi selhávají. Podívejme se třeba na počítače, v módě jsou notebooky, ale to není správná volba, správnou volbou je klasický veliký počítač, ve kterém je možné snadno vyměnit většinu dílů a kde nedochází k přehřívání díky teplu. Buď tím čím jsi, a nehraj si na to, co nejsi, pokud jsou ostatní blázni, tak ty nemusíš být bláznem.