Jak zdanit roboty když nemají mzdu a neutrácejí peníze?

Invaze inteligentních levných robotů. Minulost naší kulturní civilizace je plná invazí které vše násilně změnili, jsou malé invaze o kterých se nehovoří a jsou veliké invaze, o kterých se hovoří, protože nám tyto veliké invaze způsobují problémy, se kterými jsme nepočítali. Invaze může být; ekonomická, politická, náboženská, vojenská, přírodní, atd. 
 
Už brzo zde bude invaze inteligentních levných robotů, nadnárodní korporace potřebují zaměstnance co pracují jako roboti a tak pro ně vyrobíme inteligentní levné roboty na dobíjecí baterie, je naivní si myslet že roboti budou jenom dělat dělníky a nezvládnou dělat prezidenta nebo ředitele. 
 
Najednou zde bude robot v kravatě, která bude dělat prezidenta nebo ředitele, danit mnoho mzdy tak ztratí logiku, roboti nepracují za mzdu. Jak zdanit roboty, když nemají mzdu a neutrácejí peníze? Co zdanit majitele robotů? Jenže co když bude majitelem robotů umělá inteligence, která nic nevlastní a jenom vše řídí.

Ano, jsem vševědoucí guru

1. Jsou fyzikální a jiné přírodní zákony věčné, nebo také někdy vznikly? Pokud někdy vznikly, co by mohlo být příčinou jejich vzniku?
 

Jsou věčné, vznikly díky evoluci

 
2. Kdy a jak vznikl čas? Myslíte si, že může něco existovat i mimo čas, když je to také pouze fyzikální veličina? Bez času neexistuje pohyb, ale je nutná existence pohybu?
 

Napětí mezi protiklady stvořilo pohyb a tím vznikl čas, mimo čas existuje to co bez pohybu je. 

 
3. Co si myslíte, že je smyslem přežití populace na Zemi? Má celkově život vůbec nějaký větší smysl, než život každého jednotlivce?
 

Život má smysl díky svobodě, větším smyslem života je nesmrtelné dílo.

 
4. Proč existuje evoluce, když pokud by najednou vymřel celý svět, nikdo nic už neucítí a bude to všem jedno? K čemu je potřeba zachování těch nejodolnějších?
 

Evoluce je sluhou napětí mezi protiklady, malé slouží velikému.

 
5. Co mohlo být tím počátečním impulsem, který rozhýbal celý vesmír? Byl vůbec někde počátek? Kde se vzala energie, když energie nevzniká ani nemizí, pouze se přeměňuje?
 

Na počátku vesmíru byla chyba v programu, od té doby se už po nekonečně dlouhou dobu pracuje na opravě chyby v programu.

 
6. Myslíte si, že má člověk, nebo všechny živé organismy, nějakou duši? Pokud ano, jak byste ji specifikovali? 
 

Vše co je schopné rozmnožování to má i duši, duše to je napětí mezi podvědomím a vědomím.

 
7. Může podle vás existovat i něco bezrozměrného?
 

Sny jsou bez rozměru.