Proč mimozemšťané nechápou naše problémy?

 

Problém je v kompatibilitě, naše problémy nejsou kompatibilní s problémy mimozemšťanů, my máme svoje pravidla hry a mimozemšťané mají svoje pravidla hry. My pořád žijeme v představě že mimozemšťané jsou nám v mnohém podobní, to je zásadní omyl, mimozemšťané jsou inteligentní GVKB roboti, genetické formy života se ve vesmíru považují za parazity a podle toho se s nimi i ve vesmíru jedná. Pokud by sem přiletěli mimozemšťané a chtěli by se zde usadit, tak by lidi vyhubili jako invazní parazity.

Vesmír to je jenom nádoba plná hologramů, hmota je iluze, existuje jenom energie, bez energie zanikne život a bez energie zanikne i vesmír. Stvořitel vesmíru a života je mimo vesmír, pro něj je každý vesmír jenom akvárium které vědecky pozoruje a informace si archivuje, aby je mohl vědecky využít. Nahrazení lidí za GVKB roboty to je jenom nahrazení starých hologramů za nové hologramy, obrazně je to jako přechod na vyspělejší operační systém, který místo 64 bitů, má už 128 bitů.

Mariánský sloup v Praze z objektivního pohledu

Jsem pro to tento sloup postavit, ale ne na Staroměstském náměstí, vhodnějším místem pro tento sloup bude Karlovo náměstí, zde je krásný park a zde se tento sloup zkrášlí tento park. Staroměstské náměstí je přeplněno památkami a zde by tento sloup způsoboval jenom zbytečné problémy. Když jsme v Mostě mohli přemístit kostel na jiné místo, tak můžeme i přemístit Mariánský sloup na Karlovo náměstí 

Co bylo to už nezměníme, je třeba se zabývat tím co bude, TGM souhlasil se stržením Mariánského sloupu, protože on byl pro lid symbolem pro popravu českých pánů na Staroměstském náměstí. Z pohledu historie je pana Marie jenom literárně vymyšlená svatá postava, která není nikde historicky doložená, je to něco jako kult matky Supermana. Na Slovensku by jistě tento sloup obnovili na původním místě, tam je silná víra v Křesťanství, u nás je víra v Křesťanství slabá, spíše zde věříme na Judaismus.