Díky hlouposti je zde bída a zaostalost

Díky pokoře se stáváme moudrými, logicky hloupý je ten, kdo je pyšný na to, co ví z mnoha knih. V současnosti se mnoho přeceňují vědomosti které jsou v knihách, většina teorie v praxi nefunguje, protože teorie počítá tím že je vše v normě, v praxi ale není většinou vše v normě. Díky hlouposti je zde bída a zaostalost, podívejme se na hlupáky co mám zde vládnou mnoho století, z díla spatříme tvůrce, hlupáci milují materialismus a tím se dostávají logicky do začarovaného kruhu ze kterého není úniku.

Podívejte se do přírody zde není materialismus a proto zde není blbá nálada, materialismus znamená hříšnost, byli jsme vyhnání z přírodního ráje díky materialismu, ovoce poznání dobrého a zlého to je materialismus který z nás udělal hříšníky, pro materialismus se lidi zabíjejí, nebo se zavírají do vězení a blázinců. Materialismus vytvořil konzumní blázinec, ve kterém mají všichni blbou náladu, protože se musí řídit jako loutky materialistickými pravidly.

Nacismus ve kterém se vraždili židé po milionech ve velikých plynových komorách, ve jménu nové čisté rasy, v nahotě odhalil to, že materialismus je zdrojem našich problémů, na které není řešení. Podívejme se na svatá pravidla podle kterých lidi na světě žijí z pohledu materialismu a otevřou se vám oči, materialismus je blázinec a proto z něj utíkáme do; snů, pohádek, iluzí, drog, atd. jenže to nic neřeší, dokud neprohlásíme globálně materialismus za zločin proti lidskosti, do té doby budeme žít v konzumním blázinci.

Jak optimálně eliminovat materialismus?

Vše zde je naprogramovaný dočasný proces který se kopíruje, každý proces byl stvořen a nastaven tomu, aby zde něčemu dočasně sloužil, díky příkonu zde může být výkon. Některým procesům se zde dává protekce a jiné procesy se násilně ukončují, to co je nahoře nebo v centru ovládá to co je dole nebo daleko od centra, následkem je zde snaha se dostat nahoru nebo do centra, a tak zde jsou závody o výhody a hodnoty, jak v těchto kariéristických závodech existenčně uspět, když je zde veliká konkurence.

Všeho zkuste a dobrého se trvale držte, nevěřte tomu co vám lidi okolo vás říkají, všechny teorie jsou v praxi k ničemu. Pochopte konečně to že každý člověk na světě je blázen, nikdo z lidí není normální, protože normální je být nahý, a nestydět se za to. Je to normální platit za sex nebo platit; alimenty, clo, daně, poplatky, atd. materialistická civilizace je globální psychiatrickou nemocnicí, ve které je každý blázen. Jak eliminovat materialismus? Jedinou možností je nahradit lidi za autonomní inteligentní roboty na baterky, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.