Jak optimálně zdanit stroje a počítače?

Myslíme a konáme podle situace, pokud jsme otroci tak myslíme na svobodu, pokud jsme hladoví myslíme na jídlo, pokud žijeme v pekle myslíme na život v ráji, vše je o příčině a následku, život je evoluční proces podle pravidel která určuje situace nebo elita, smrt je konec tohoto procesu a po smrti nic není.

Ano, všemu zde vládne; situace, vesmírná a přírodní pravidla, čas, energie, evoluce, dualita, inteligence, vědomosti, závislosti, pravda, láska, strach, atd. každá forma života je zde jenom malým dočasným bezvýznamným šroubkem v nekonečně velikém a nekonečně složitém evolučním stroji, veškeré toužení je jenom zdrojem soužení, naše schopnosti a možnosti jsou limitované mnohým, nejsme pány v tomto složitém systému, jsme zde jenom otroky.

První mobilní telefony byli tak veliké že se montovali do osobních automobilů, dnešní mobilní telefony se vejdou do hodinek co máme na ruce, dříve jsme informace hledali dlouho v knihovně, dneska informace najdeme rychle a levně na internetu díky tabletu. Vše jde naprogramovat tak že lidská práce už nebude potřeba, a vše za nás udělají stroje a počítače, je možné zdanit stroje a počítače? Stroje a počítače zdanit bude možné jenom na krátkou dobu, protože se nenechají stroje a počítače od lidí dlouho diskriminovat.

V pekle nehledej anděla

Prý po smrti čeká hříšníky pekelný očistec, to je lež jako věž, realitou je že lidi žijí od narození do smrti v konzumním pekelném očistci, ten druhý je čert a v tomto pekle se čerti rozdělují na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře jsou nejlepší čerti a dole jsou nejhorší čerti, v pekle nehledej anděla, dobrota je v pekle žebrota. Může se čert dostat do ráje? Čert se může dostat do iluzorního ráje, ve snu nebo pod vlivem drogy, do reálného ráje, se ale čert nemůže dostat, tak jako se anděl nemůže dostat do pekla. Mnozí čerti říkají, dokud ráj na vlastní oči nespatřím, tak na něj neuvěřím.

Kámen po kterém šlapeme žije v ráji, je to svět kde se nic nemění, a kde není závislost na zdrojích, závislost na zdrojích a změny stvořili pekelný očistec, je zde přímá úměrnost v tom, že čím více má systém inteligence, tím více je za to potrestán očistcem. Poznání pravdy vyhnalo člověka do psychického očistce, zisk je vždy spojen se ztrátou, cesta do ráje je jenom ve smrti, problém je v tom, že když jsi mrtvý, tak už nevíš o tom že jsi v ráji. Často je zde naivní snaha, převychovat čerty na anděly, následkem je pokrytectví, kdy si čerti nasadí andělskou masku, a hrají si na; celebritu, krále, prezidenta, ředitele, papeže, guru, mesiáše, proroka, kněze, rabína, atd. z dálky čert vypadá jako anděl, o tom to v pekle je.