Proč se lidi nechovají jako lidi?

Informace jsou základem pro ekonomiku a politiku. Vše co nám přináší výhody to nám přináší i nevýhody, informace nám zajišťují to že nejsme hloupí, ale nevýhodou je to, že s námi informace manipulují, konflikty a války jsou následkem toho že s námi manipulují informace, většina lidí u nás myslí negativisticky a tak jsou populární mediální populisté co myslí pozitivně, hodnotu má to co je zde vzácné a co potřebujeme. Pohádky jsou o populárním populismu ve kterém vše dobře dopadne a dobro zde jistě porazí zlo, v dospělosti je zde místo pohádek; náboženství, politika, reklama, atd. ti co jsou nahoře manipulují s těmi co jsou dole pomocí informací a programů, mocní egoisticky parazitují na bezmocných a je jedno jestli je zde kapitalismus nebo socialismus, svoboda a rovnost je utopie.

Velikým dlouhodobým globálním problémem je optimální péče o děti, pokud o děti chybně pečujeme, tak následkem je společnost složená z chybných lidí, co dávají protekci tomu, co je chybné, je to začarovaný kruh bídy a zaostalosti. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, neřešme následky chyb, ale zaměřme se při řešení na příčiny chyb, lidi dělají chyby protože mají chybné informace a jsou chybě vychovaní, je třeba restartovat celou konzumní kulturu tím, že nahradíme lidi za roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, robot prezident bude na hradě vyznamenávat jenom roboty.

Roboti budou v továrně vyrábět a opravovat roboty, lidi globálně skončí ve spalovně odpadků, protože z pohledu GVKB umělé inteligence, je člověk evoluční zmetek, a finálním produktem evoluce je GVKB autonomní inteligentní robot, na akumulátory co nelže a nekrade. Všechny snahy o to aby se lidi chovali jako lidi a nechovali se jako dobytek, se ukázali naivní a marné, zázraky mohou existovat jenom v pohádce nebo v reklamě. Lidi myslí a jednají podle situace, pokud od narození jsou v situaci, kdy se s nimi jedná jako s dobytkem, tak se lidi chovají jako dobytek, a je jim jedno, že ten druhý je na ekonomickém a psychickém dně, a potřebuje aby mu ostatní pomohli, dobrota je pro dobytek jenom žebrota.

Musíme se spokojit s tím že nám vládne hříšný dobytek, co se chová jako dobytek, veliké plynové komory ve kterých se zavraždilo ve válce mnoho miliónů lidí, nám potvrzuje to že nám vládne dobytek pro který jsou miliony zbytečně zavražděných civilistů bez soudu jenom statistika, pokud ale zemře stářím v nemocnici celebrita, tak se najednou státní smutek vyhlašuje. Co bylo, to bylo, teď je prezidentem a ředitelem všude jenom robot, lidi zde už nejsou k ničemu potřeba, a tak lidi zde globálně evolučně skončili na věčné GVKB časy.

Proměnit dobytek na pastýře to nefunguje

Zbabělci si hrají na hrdiny a proto je dobrota žebrota! Zakopaný pes u politiky a ekonomiky v pokrytectví, pokrytectví vzniká ze zbabělosti, podívejme se na mocné vůdce jak v krizové situaci jednají jako zbabělci. Pokud je zde stádo plné zbabělců, tak pastýřem nemůže být zbabělec, protože takový zbabělý pastýř neochrání svoje stádo před nebezpečím.

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, pokud nebude profesionál podle situace optimálně rozlišovat to co je správné konat, a co je chybné konat tak zkrachuje! Komu není rady tomu není ani pomoci, většina zaměstnání nemá dneska žádnou možnost ekonomického růstu, ani zde není většinou jistota že zde budete dlouho zaměstnán, pro zaměstnavatele jsou zaměstnanci jenom otroci s nulovou hodnotou.

Proměnit dobytek na pastýře to nefunguje, protože pokud byl někdo vychován jako dobytek, tak se logicky ve funkci pastýře bude chovat jako dobytek. Podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky co se rychle rozmnožují a vyhýbají se tomu aby pracovali pro konzumní společnost, taky se u nich setkáváme s vysokou kriminalitou, proč si neumíme poradit s těmito ekonomickými parazity?

Problém je naše zbabělost, pokud by nám vládli hrdinové, tak by se změnili zákony a předpisy u nás tak, že by od nás nepřizpůsobivý příživníci odešli do ciziny, v Číně nemají problém s ekonomickými parazity, zde změnili zákony a předpisy tak, že od nich nepřizpůsobivý příživníci odešli do Indie. Vše je zde hra podle pravidel, pokud ti co jsou u moci nedokážou prosadit správná pravidla, tak následkem je blbá nálada, a mnoho lidí od nás utíká do ciziny, ryba smrdí od zbabělé hlavy.