Ano, chyby se snadno kopírují a těžko se opravují

Z díla poznáme amatéry co nám vládnou, to ta minulá vláda amatérsky chybovala, my už amatérsky nechybujeme, sebekritika vyšla u amatérských politiků z módy! Ten kdo něčemu vládne, kontroluje to čemu vládne, problémem je amatérská kontrola, tomu čemu vládneme.

Politika má základy v ekonomice, lidi se chtějí mít dobře, a od politiků a podnikatelů naivně očekávají, že jim zajistí to, že se budou mít dobře, a že za dobrou práci, i dostanou dobrou mzdu. Robot který se nemá u zaměstnavatele dobře, ten dobře nepracuje a nikdo za to robota nepotrestá peněžně nebo výpovědí!

Vše co dáváme to i nazpět dostáváme, kde se vzala snaha udělat z lidí ekonomické ubožáky? V minulosti lidi ochočili divoká zvířata, aby z toho měli lidi užitek a tyto zkušenosti použili na ochočení lidí a tak z lidí udělali dobytek.

Veškerá výchova v rodině a škole to je snaha o to, proměnit opici na dobytek, který myslí a žije jako dobytek. Pokud se bude s lidmi zacházet jako by lidi byli dobytek, tak zde bude blbá nálada a tím zde bude veliká konzumace piva a cigaret, taky zde budou konflikty a války, vše zde jsou příčiny a následky, chyby se snadno kopírují a těžko se opravují.

Proč věříme na pověry?

Ano, pátek třináctého je spojený s pronásledování templářů (Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu). Zcela reálný základ má tato pověra v pátku třináctého října roku 1307. Právě tento den začal francouzský král s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů po celé Evropě a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za nešťastný den.

Proč věříme na pověry? Často opakovaná lež se stává pravdou, na podobném principu dneska funguje přeprogramování mozku pomocí; náboženství, politiky, reklamy, výchovy v rodině a škole, atd. proč je tak těžké bojovat proti lžím? Přelidnění stvořilo pokrytectví a tím se stal život lidí hrou o to co milují a potřebují, lidi nelžou oni hrají svoji roli, život je hra podle pravidel která určí situace nebo elita.

Jsme jenom loutky které mnohé snadno ovládá, nejsme rozhodně pány svého osudu, jablko nepadne daleko od stromu, osud je zlatá klec ze které nikdo neuteče, je naivní věřit na zázraky, kdy se z ubožáka stane milionář. Dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, je třeba nahradit lidi za roboty, tím skončí období lží a nenávisti, nejsou lidi tak zde je pravda a láska, pokud něco nejde už opravit je třeba to novým nahradit.