Ano, kdo maže ten jede

Koupíte si v obchodě štěstí v konzervě a po otevření konzervy jste šťastní po 24 hodin a potom máte depku, a tak otevřete další konzervu, vše je jenom program a to že budete 24 hodin šťastní to je program, který upraví váš subjektivní program v této virtuální realitě. Vše je obchod a vydělává ten kdo se ziskem prodává. Problémem štěstí v konzervě je to, že jedna konzerva stojí 3 000 Kč, takže si může štěstí v konzervě koupit jenom ten kdo na to má peníze, takto bude konečně bohatým lidem na světě líp.

Nebyla by to žádná chemie co dává iluzi štěstí, bylo by to skutečné pravé štěstí, kdy vše co děláte je pro vás štěstím a nemáte žádné problémy, byla by to protekce za úplatu, kdo maže ten jede. Svět by se rozdělil na ty co si mohou kupovat štěstí v konzervě a ty co si nemohou kupovat štěstí v konzervě, štěstí v konzervě by se zatížilo vysokými daněmi a tak jako se vysokými daněmi zatěžují cigarety a tvrdý alkohol.

Optimální přeprogramování mozku

Jenom čas umí odpovědět na každou otázku, on má na to dost času, mnohdy čas na otázku odpoví až za velmi dlouhý čas, jenže ty na to nemáš čas, a tak chybuješ. Největší otázkou je u lidí budoucnost, co bude; po smrti, za rok, po skončení školy, po uzavření manželství, po válce, atd. jistotu máme jenom u toho co se děje pravidelně, víme že každý den bude tma a světlo, víme že vše co sníme a vypijeme to z nás i odejde na záchodě.

Mnohdy je zde proto snaha vytvořit vše tak, aby se vše dělo pravidelně a nic se nemohlo díky evoluci už změnit, tím se logicky zablokuje dogmatickou totalitou evoluce a nastává ekonomická migrace do míst kde je vše evolučně vyspělé. Problém s náboženstvím je v tom že se nechce přizpůsobit nové době, co bylo to bylo, teď potřebujeme nový idealismus ve kterém jsou nové kulty, ten kdo není moderní, ten bude poslán na EU přeškolení, kde se mu optimálně rychle přeprogramuje mozek.