Rubriky
Kariérismus

Ano, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Život je hra podle pravidel a informací, problém je v tom že se pravidla a informace neustále mění a následkem je to že mozek chybuje, problémem je aktualizace pravidel a informací v mozku, je to jako s aktualizacemi u operačních systémů které zajišťují to aby operační systém chyboval co nejméně. Ekonomika je o tom mít v mozku aktuální pravidla a aktuální informace, jenom tak se zabrání tomu že lidi budou chybovat, myslíme protože něco nevíme a tak chybujeme.

Klasickým psychickým zdrojem je dialog, pomocí dialogu získáváme informace a pravidla která jsou aktuální, často je zde snaha nás oklamat, aby z toho měl někdo užitek, dobrota je přeci žebrota. Zde se dostáváme k sebelásce, která dělá z lidí pokrytce, z dálky tak čert vypadá jako anděl, každý parazit se řídí heslem, moje hra a moje pravidla, čím větší je dobytek tím větší má i koryto, politika a ekonomika je tak bojem o veliká státní a podniková koryta.

Každý konzumní systém se časem zhroutí díky inflaci, pokud zde není rovnováha mezi zisky a výdaji, tak následkem je inflace! Centralizace a monopoly narušují rovnováhu mezi zisky a výdaji, aby ti co jsou nahoře měli nadbytek, tak ti co jsou dole trpí nedostatkem, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, idealismus, atd. je zde egoistický kariérismus!

Dobytka je nadbytek, ale plných koryt je zde nedostatek, a tak zde jsou kariéristické závody o plná koryta. Vše jsou příčiny a jejich následky, nebo akce a reakce, pokud by lidi nemohli lhát a krást, tak se naše konzumní civilizace zhroutí, a z lidí se stanou divoká zvířata. Lhát a krást mohou beztrestně jenom ti co jsou nahoře, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným.