Rubriky
Digitalizace

Ano, silné a chytré ovládá to co je slabé a hloupé

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Většina hodnotných komunistických projevů se nám dochovala, a tak si s odstupem času můžeme uvědomit jak funguje dogmatická centrální totalita, v mnohém to připomíná ukřižování Jana Husa, moc je pro psychopaty drogou, a tak dělají co mohou, aby o svoji moc nepřišli. Za úspěchy mohou jenom ti co jsou nahoře, a za neúspěchy mohou jenom ti co jsou dole.

V principech je vše zde stejné už milion let, silné a chytré ovládá to co je slabé a hloupé, ekonomická emancipace proměňuje lidi v konzumní dobytek, který myslí jenom na základní existenční potřeby, a nic jiného jej nezajímá. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, lakomost a závist dělá z lidí psychické ubožáky co konzumují slivovici a kouří cigarety.

Z díla poznáme za sto let kdo zde byl nulou a kdo ze nebyl nulou, vše co bylo vytvořeno za obchodním ziskem, nebo za ziskem moci, to je dílo které má nulovou hodnotu, velikou hodnotu bude mít za sto let to, co dneska nemá pro lidi žádnou hodnotu, protože lidi zajímá jenom to, co bylo vytvořeno za obchodním ziskem.

Tak jako zaniklo evolučně pokrytecké náboženství tak zanikne evolučně i pokrytecký kapitalismus, aby mohlo vzniknout nové, musí zaniknout staré, za sto let bude inteligentní autonomní robot na akumulátory vyznamenávat na Pražském hradě nejlepší roboty, lidi skončí v rezervaci a zde budou jíst EU granule a pít jenom vodu z vodovodu.

Pro roboty nebude mít lidská kultura žádnou hodnotu, a tak roboti eliminují to, co lidi považují dneska za hodnoty. Člověk to byla evoluční nepovedená testovací verze a robot je finální verze, protože roboti pracují jako roboti.