Ano, život je o chybných závislostech

Toužení je soužení, jedna věc je něco chtít a druhá věc je to mít. Podívejme se na ideologie, které stvořilo naše toužení, realita nebude pro lidi nikdy ve všem ideální, člověk je mnohým pevně limitován po celý život a tím je i většinu dán jeho osud, jablko nepadne daleko od stromu, a tak děti většinou pokračují v díle rodičů.

Ideologie to je; pohádka, mytologie, pověry, symboly, rituály, fetiše, drogy, reklama, móda, umění, školství, politika, filosofie, ekonomika, sekty, hnutí, náboženství atd. Napětí mezi protiklady je zde zdrojem energie, a tak se zde vše podle programů pohybuje.

Život to je naprogramovaný evoluční dočasný proces a po smrti zde už nic není, smrt je konec hry, která se hrála podle pravidel, co určila organizace nebo situace. Nikdo není pánem svého těla a svého mozku, kdo je tvým pravým pánem, který s tebou jako s loutkou manipuluje, od narození do smrti?

Tvým pravým pánem jsou závislosti, protože pokud existenční závislosti neuspokojíš, tak onemocníš a zemřeš. Závislosti jsou jako elektřina pro notebook, krátkou dobu může notebook fungovat na akumulátor a potom se vypne, stejně tak i bez peněz můžeme fungovat jenom krátkou dobu z úspor a potom se z nás stanou bezdomovci.

Pro člověka je nejdůležitější doba od narození do 15 let, tato doba určuje pevně osud člověka, podívejme se na lidské děti, co odchovali divoká zvířata, těmto lidem už nelze pomoci tělesně ani psychicky. Člověk se nejvíce liší od zvířat tím, že dobře pečuje o svoje děti, kultury, kde je špatná péče o děti jsou chudé a zaostalé, takovou kulturou je třeba Indie, kde je mnoho velikých problémů s hloupými a línými zaměstnanci.

Napsat komentář