1. Korintským

1. Korintským 1

Mnozí dlouho marně hledají dobré zaměstnání, protože se chtějí mít dobře, jenže zaměstnavatelé nestojí o nekvalitní zaměstnance, výjimkou je zde protekce, která umožňuje získat dobré zaměstnání nekvalitním zaměstnancům, klasickou ukázkou protekce je politika. To že dobré místo pracně získáte neznamená to, že si to místo udržíte mnoho let, poslední dobou je zde snaha sepisovat pracovní smlouvy na jeden rok, a tak se snadno eliminují nekvalitní zaměstnanci. Tak jako je zde problém s nekvalitními zaměstnanci, tak je zde i problém s nekvalitními zaměstnavateli kde dobří zaměstnanci po krátké době odcházejí jinam. Z díla poznáme tvůrce, kvalita má velikou hodnotu, a to… Číst dále »1. Korintským 1

1. Korintským 2

Pokud ale budeme lidi léčit smíchem tak nebudeme už potřebovat psychiatrické nemocnice ve kterých jsou psychiatři a nebudeme taky potřebovat chemické léky na psychické nemoci ani nebudeme potřebovat alkoholické nápoje a cigarety, to by znamenalo velikou ekonomickou ztrátu pro podnikatele a stát, taky by mnoho psychiatrů a lidových léčitelů bylo nezaměstnaných. Na všem lze vydělávat, z cizího krev neteče a peníze nesmrdí. Je třeba proto udělat vše pro to, aby se lidi nesmáli, a měli trvale blbou náladu, tím zde bude veliký zisk z deprese, a mnoho lidí bude mít zaměstnání. EU má v velikou praxi v tom, jak vytvářet… Číst dále »1. Korintským 2

1. Korintským 3

Neustále slyšíme, že je zde deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, podnikání, školství, dopravy, bydlení, rodiny, psychiky atd. proto vzniklo kouzelné razítko recyklace, vše je zde dočasně a potom se to recykluje, napětí mezi protiklady je založeno na recyklaci, jakmile jsou s recyklací problémy tak následkem je krize a deprese. Narodí se dítě, bude otestováno, a pokud v testech neuspěje tak zde bude kouzelné razítko recyklace, zaměstnanec, který bude pracovat pomalu nebo bude chybovat, bude označen razítkem recyklace, a tak zde s ním už nebudou problémy. Student, který bude vyhozen ze školy, bude označen razítkem recyklace, a tím zde s ním… Číst dále »1. Korintským 3

1. Korintským 4

Co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, bylo a bude, není zde demokracie, je zde kleptokracie, ano, vládnou nám lháři a zloději, proto musí mít ti, co nám vládnou k dispozici mnoho svých sluhů, co z nás udělají jejich otroky, ten, kdo se postaví mocným, zle skončí. Zdrojem moci pro kleptokraty jsou svatá dogmata, která tvrdí, že ti, co mají moc, jsou svatí, a ti co jsou bezmocní, jsou hříšníky. Místo boha, který je v ráji obklopen anděly, je nám bohem prezident nebo ředitel. Jenže svatá opice, s královskou korunou na hlavě, není Bůh! Z díla spatříme tvůrce, dílem… Číst dále »1. Korintským 4

1. Korintským 5

Pokud zde jsou změny tak je potřeba aktualizovat program, aby nás neustálé aktualizace nezdržovali tak vznikla inteligence, která sama programy aktualizuje a testuje. Problém nastává, pokud je inteligence jenom teoretická a nemá praktické zkušenosti, to platí jak u lidí, tak i u umělé inteligence. Nestačí se naučit řídit auto na počítačovém simulátoru, musíme usednout do skutečného auta a v praxi si otestovat to, jak zvládneme řízení auta. Zde je příčina toho, že je naše civilizace v depresi, vládnou nám lidi, co si svoji inteligenci v praxi neotestovali. Stejné je to i s umělou inteligencí, která není v praxi otestovaná, testování… Číst dále »1. Korintským 5

1. Korintským 6

Není zde demokratický kapitalismus, je zde svatý dogmatismus, mnoho let se snažím do hloubky pochopit konzumní civilizaci, kde mají idioti blbou náladu, a nikdo neví co je pravou příčinou blbé nálady? Tento konzumní svět neovládají prezidenti a ředitelé, vše ovládají svatá dogmata, vše je zde hra a tato hra se hraje podle svatých dogmat, kdo nerespektuje pravidla hry, ten zle dopadne. Kdo chce v klidu s idioty žít, musí idiotem i být, pokud nejsi poslušným idiotem, stane se z tebe mučedník jako; Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Jan Hus atd. taky zde jsou i svaté války a zde se idioti ve… Číst dále »1. Korintským 6

1. Korintským 7

Za kvalitně odvedenou práci zde musí být i kvalitní služby a kvalitní zboží, vlna kritiky se snesla na vše, co je nekvalitní, a je třeba, aby ti, co jsou nahoře, začali rychle řešit kvalitu, jinak dojde k tomu, že se ocitnou dole. Problém s kvalitou není jenom náš lokální problém, jde o globální problém, jádrem problému je to že kvalita snižuje elitě zisky, protože je kvalita spojená s většími náklady. Jak to dopadne, pokud se nedbá na kvalitu, ukazuje internet, na internetu je většina informací a programů nekvalitních, stejně tak je nekvalitní i vzhled a programový systém, já tento problém… Číst dále »1. Korintským 7

1. Korintským 8

Naivní dítě si myslí, že je možné se stát kouzelníkem, který si vykouzlí to, co chce, mnoho vysokoškoláků myslí ale pořád jako děti, a tak si myslí že; prezident, ředitel, guru, papež, celebrita, milionář atd. umí vykouzlit to, že jim bude líp, tak to v realitě ale nefunguje. Vše je zde vyrobeno a nastaveno k nějakému účelu, a má to svoje limity, které nelze překročit, pravidla vše zde ovládají, protože díky pravidlům je zde pravidelnost, na kterou se lze spolehnout, zájem celku je nad zájmem jednice, malé se musí podřídit velikému, tak to je, jsou věci, které se nikdy nezmění,… Číst dále »1. Korintským 8

1. Korintským 9

Minulost byla plná extrémů, a tak docházelo k eliminování; kacířů, jinověrců, neznabohů, hříšníků, ubožáků atd. na mnoha místech dosud lidi žijí ještě v otroctví (Severní Korea), boj dobra proti zlu neskončil a trvá neustále, dobrem je čistota a zlem je špína. Psychická špína ukřižovala psychickou čistotu, a tak máme blbou náladu, a jíme v konzervách ubohé drůbeží separáty. Ježíš Kristus je symbol psychické čistoty, protože on lidem nastavil psychické zrcadlo, a v něm lidi spatřili pravdu o tom, že mocní parazitují na bezmocných, a tak mocní ukřižovali Ježíše Krista. Povrch naší konzumní kultury se mění podle situace, ale pod povrchem… Číst dále »1. Korintským 9

1. Korintským 10

Zabereš cizí teritorium a máš více zdrojů, a tím pádem i síly. Nejjednodušší způsob, většinou ale doprovázený dalšími způsoby, protože je nestabilní. Obyvatelstvo se brzo vzbouří. Drogy, alkohol, cigarety, prostituce, daně, clo atd. tu nejsou jen tak. Díky nim se dá manipulovat a ovládat obyvatelstvo. Na člověka nemusíš útočit, když ho učiníš závislým. Je pozoruhodné, jak tento způsob manipulace nikdo dneska nebere příliš vážně. Však jsi to přece chtěl zkusit sám. Tento prostředek způsobuje jisté přeprogramování mozku. Dneska se kacíři za své názory neupalují. Dneska se za špatné názory likvidují existenčně. Mnoho obyvatel pro tebe pracuje a ani o tom… Číst dále »1. Korintským 10

1. Korintským 11

Vše je zde o napětí mezi protiklady, toto napětí uvádí vše do pohybu hmotného a psychického, protikladů je veliké množství; svoboda a otroctví, dobro a zlo, veliké a malé, život a smrt, moudré a hloupé, čisté a špinavé, štěstí a neštěstí, pravda a lež, realita a iluze, samec a samice, zapnuto a vypnuto, nové a staré, bohatství a bída, správě a chybně, věřit a pochybovat, láska a nenávist, anděl a čert atd. Proč je mezi protiklady napětí? Příčinou napětí mezi protiklady je závislost! Závislost poznáváme u toužení, pokud nemáme to, co milujeme a potřebujeme, tak vzniká toužení a toužení je… Číst dále »1. Korintským 11

1. Korintským 12

Podívejme se na stroje a programy co pro nás pracují, nemají depresi a stres z práce, jak je to možné? Problém je v porovnávání informací, jakmile inteligence začne s porovnáváním informací tak zjistí chyby a tím přichází deprese a stres. Děti nemají deprese a stres, protože jim to nemyslí, naše myšlení je příčinou toho že máme deprese a stres, pověz mi na co nejvíce myslíš a já ti povím jaké máš psychické problémy a co ti způsobuje stres. Neříkám nic evolučně nového už Ježíš Kristus poukázal v kázání na to, že děti nemají deprese a stres, a proto jsou šťastné… Číst dále »1. Korintským 12