Rubriky
70

70

Nacismus spojený s Adolfem Hitlerem je ukázkovým příkladem asociálního syndromu a následkem byla druhá světová válka ve které zemřelo zbytečně velmi mnoho lidí. Každý problém má svoji příčinu, vše je zde akce a reakce, pokud v současnosti většina lidí na světě má diagnózu asociální syndrom tak příčinou je asociální politika která dělá z lidí asociální […]

Rubriky
70

69

Před sto lety zde nebyl internet ani televize, proto vzniklo přísloví pověz mi co čteš a já ti povím, kdo jsi, dneska bychom řekli, pověz mi, jaké stránky máš v záložkách u prohlížeče a já ti povím kdo jsi, existují statistiky návštěvnosti stránek u nás a lidi nejvíce navštěvují stránky, kde se hází špína na […]

Rubriky
70

68

Na internetu je veliká nabídka ve které většina lidí nalezne co hledá, svoboda je v možnosti volby z veliké nabídky. Vše je dneska zboží a pokud je konzument spokojený tak jde zboží i dobře na odbyt. Velmi populární jsou na internetu sociální sítě díky kterým mohou lidé ušetřit čas a peníze, problémem se stává závislost […]

Rubriky
70

67

Vše se dneska optimalizuje a automatizuje, v globální konkurenci uspěje ten kdo nabídne kvalitu za malou cenu a to je možné jenom tím že robot bude učit roboty, lidská práce je luxus který si nemůže zaměstnavatel dopřát, otázkou je, a co s lidmi, když je už nebude digitální společnost k ničemu potřebovat? Lidi se pomocí […]

Rubriky
70

66

Každá vláda na dálku manipuluje centrálně s mnohým tak aby se měla dobře, to nemůže logicky optimálně fungovat protože je zde problém s velikou vzdáleností a není zde dialog který by eliminoval optimálně a rychle chyby. Chci zaplatit pomocí bankomatu kredit na mobilní telefon a bankomat platbu neprovedl, jdu tedy k jinému bankomatu a ten […]

Rubriky
70

65

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit […]

Rubriky
70

64

Mentalita místních lidí je o tom jak vše pyšně kritizovat, ale sebekritika je lidem zde cizí, ten druhý je hříšník, ale já nejsem hříšník. Mít v hlavě bramboračku znamená že nemáme v hlavě pořádek protože jsme líní si v hlavě uklidit, proč jsme líní si v hlavě uklidit? Příčinou je to že jsme dali protekci […]

Rubriky
70

63

Podívejme se na současný a minulý režim objektivně, každá centrální mocná organizace je založená na rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, rovnost a svoboda byla a bude utopie. Rozhodující u každé organizace je jestli mají členové organizace dobrou náladu, co je příčinou dobré nálady u členů organizace? Pokud se člen […]

Rubriky
70

62

Závislosti nás ovládají jako loutky, seznam lidských závislostí je velmi dlouhý, 99% našich závislostí je chybných, správné závislosti jsou vzácnou výjimkou v našem životě. Komu není rady tomu není pomoci, jak si to uděláš takové to máš. Když jdu po Praze tak všude spatřuji lidi jak koukají do velikých mobilních telefonů, jde o moderní závislost […]

Rubriky
70

61

Jedna věc je něco chtít a druhá věc je to mít, žijeme v systému kde je dobrota žebrota, myslíme a konáme podle situace, vše se zde točí okolo protekce, někdo se narodí jako milionář a jiný se narodí jako žebrák, spravedlnost je zde jenom ve smrti. Všeho zkus a dobrého se drž v tom je […]