Rubriky
770

770

Aby měla elita zde výhody, které si nezaslouží tak k tomu používá centralismus, není zde tedy; parazitismus, feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, byrokratismus, egoismus, dogmatismus, digitalismus, kariérismus, atd. je zde ve skutečnosti už deset tisíc let všude jenom centralismus. Centrem se stávají veliká bohatá města, nadbytek pro tato města vytváří nedostatek pro malé vesnice, kde je […]

Rubriky
770

769

Vše je zde dočasně, i naše planeta Země je zde dočasně, trvale zde jsou jenom vesmírná a přírodní pravidla. V základních principech je si zde vše podobné, na základních principech stojí vesmír a příroda, lidské zákony jsou zde dočasně, protože nejsou v souladu s vesmírnými a přírodními pravidly, člověk si zde hraje na boha a […]

Rubriky
770

768

Nejčastější oslovení u nás je vůl, a každý vůl, si u nás hraje na boha, to jistě musí mít nějakou příčinu, tou příčinou je to, že chybná výchova v rodině a škole, přeprogramovala lidem mozky tak, že z nich učinila hlupáky a chudáky. Jsme národem hlupáků a chudáků, bude trvat mnoho generací, než dojde k […]

Rubriky
770

767

Kompatibilita je jako klíč a zámek, správný klíč odemkne zámek, pokud ze jsou problémy se; službami, zbožím, zaměstnanci, funkcionáři, politikou, vědou, technikou, filosofií, náboženstvím, uměním, atd. tak příčinou je špatná kompatibilita. Multikulturní kultury nefungují, protože zde není kompatibilita mezi lidmi, virus je program, který není kompatibilní a tak způsobuje problémy, stejně tak nepřizpůsobiví příživníci nejsou […]

Rubriky
770

766

Všechny politické a náboženské ideologie, oblékají duši do módního ideologického oblečení, aby zahalili to, že jsou lidi egoistickými predátory. Proč je Miloš Zeman prezidentem? Musíme politicky pracovat s tím, co máme, a z kandidátů na našeho prezidenta, nešlo vybrat optimálního prezidenta, byla to přehlídka genetických zmetků s nulovou hodnotou. Problémem je zde to, že všichni […]

Rubriky
770

765

Milé děti co máte bohaté a mocné rodiče, po celý život se budete setkávat s chudými a bezmocnými lidmi, co se budou snažit na vás bezcitně parazitovat, dobrota je ale žebrota, za každý dobrý skutek, budete ve svém životě potrestáni. Tento svět je naprogramován tak aby zde bylo rozdělní na ty co jsou nahoře v […]

Rubriky
770

764

Dělnická práce příživníkům smrdí. Neustále v EU narůstá počet příživníků, kterým dělnická práce smrdí, nejde o nový problém, už v Bibli je na začátku napsáno to, že dělnická práce je pro lidi trestem za jejich chyby. Nikdo nechce dělat skladníka v Amazonu protože je zde ekonomickým otrokem, bez vyhlídek na lepší ekonomickou budoucnost, každý by […]

Rubriky
770

763

To co bylo, nezměníme, to co je, tím žijeme, o tom co bude nic nevíme, vše je v evolučním pohybu a tak nové neustále nahrazuje staré, často se to co je staré, brání mnoho tomu, aby bylo nahrazeno novým, i když už to co je staré, není kompatibilní s tím, co je nové. Podívejme se […]

Rubriky
770

762

Zaměstnavatelům bude bohatě dostačovat to, že ovládáte virtuální realitu, školní vzdělání bude pro lidi zcela zbytečné, díky globalizaci a digitalizaci, která restartuje konzumní civilizaci. Lidi začnou pracovat za mzdu od 7 let do 70 let, 99% lidské práce bude globálně vykonáváno v domácnosti, díky GVKB virtuální globální realitě, internet tak jak jej dneska známe, zanikne. […]

Rubriky
770

761

Pokud by naši konzumní kulturu sledovali mimozemšťané, tak by konstatovali, že jsme všichni blázni, co žijí v globálním blázinci, z díla se pozná tvůrce a dílem lidí je konzumní globální blázinec, vše začalo naším pokrytectvím, pokud si jedno myslíme, a něco jiného druhým říkáme, tak následkem musí být blázinec! Aby zde vše optimálně fungovalo, tak […]