Abdijáš

Abdijáš 1

Vidění Abdijášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec: „Vzhůru, povstaňme k boji proti němu!“ Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš: „Kdo by mě strhl k zemi?“ I když sis založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. Až tě přepadnou zloději, škůdcové noční, jak zajdeš! Což nenakradou tolik , aby měli dost? Až na tebe přijdou sběrači hroznů , nenechají ani paběrky.… Číst dále »Abdijáš 1