Exodus

Exodus 1

Máme na světě výborné lidi, výborné týmy v různých oborech, ale nemáme optimální přístup k tomu, abychom docílili globální optimalizace. Všude funguje ekonomický systém tvrdé globální konkurence. Nakolik se to u nás posunulo za kapitalismu dopředu? Řekl bych, že se díváme dlouho na věci amatérsky, což je pravda a v tom smyslu, jsme se opravdu ekonomicky neposunuli. Ale uvědomme si, že ostatní bývalé socialistické národy se neposouvají ekonomicky taktéž. Jestliže jdeme pomalu ekonomicky kupředu tak zaostáváme. Domnívám se, že se zemím, jako je například USA nepřibližujeme ekonomicky tak rychle, jak jsme očekávali a jak bychom měli. Naše mzdy jsou stále… Číst dále »Exodus 1

Exodus 2

Starý bůh je už dávno mrtev, vše se zde evolučně recykluje, a tak místo starého boha je zde nový bůh, nového boha poznáme z jeho božských vlastností a hlavní boží vlastností je dokonalost, co je zde objektivně dokonalé? Objektivně dokonalé zde jsou jenom programy, nový bůh to jsou programy v nás a okolo nás, vše je zde naprogramováno a optimalizováno, vše, co je živé to jsou naprogramované genetické stroje. Inteligence to jsou taky jenom programy a stejně tak i vědomosti to jsou jenom programy, v programech díky změnám a složitosti jsou chyby, a tak lidi dělají chyby, někdo se bohužel… Číst dále »Exodus 2

Exodus 3

Často je zde potřeba nahradit staré za nové a je to problém, podívejme se třeba na staré informace a staré programy, chcete nainstalovat nový operační systém Windows 11 místo operačního systému Windows 10 a při instalaci se vám ukáže varování, že počítač nesplňuje nároky na instalaci Windows 11 a tak nemůžete nahradit starý operační systém za nový operační systém. Nebo chcete nahradit kasty a třídy za emancipaci a zase narazíte na problémy, protože ti, co mají zde výhody budou dělat vše pro to, aby o výhody nepřišli. Jenže vše je zde dočasně, a tak nakonec vždy dojde k tomu, že… Číst dále »Exodus 3

Exodus 4

Proč je zde vše dočasně? Vše je zde dočasně, proto aby se mohlo staré nahradit novým, stará stránka na internetu zanikne a místo ní vznikne nová stránka, starý člověk zanikne a místo něj je zde mladý člověk atd. Vše je zde ohraničeno; časem, prostorem, informacemi, programy, pravidly, zákony, předpisy atd. smrt člověka je následkem ohraničení, trvale zde jsou jenom vesmírná pravidla, jako je třeba zákon příčiny a následku. Pokud fotografuji to, co se rychle pohybuje, tak musím nastavit na fotoaparátu velmi krátký čas expozice, aby byla fotka ostrá, fotografie to je zastavený čas, stejně tak i knihy a časopisy to… Číst dále »Exodus 4

Exodus 5

Ano, nikdo není normální, to logicky znamená že je každý blázen, podívejme se objektivně z nadhledu na to, jak myslíme a konáme všude už mnoho tisíciletí, je to pořád o tom že jsme blázni a jakákoli snaha pomocí; školy, rodiny, reklamy, politiky, náboženství, morálky, umění atd. z nás udělat normální lidi to je naivní utopie. Jsme blázni, protože nejsme svobodní, svoboda je zde všude nahrazená otroctvím, moc těch, co jsou nahoře je možná díky bezmocnosti těch, co jsou dole, bylo zde mnoho snah o to, jak lidem zajistit více svobody ale tyto snahy změnili jenom povrch konzumní společnosti a pod… Číst dále »Exodus 5

Exodus 6

Jakmile počítače získají umělou inteligenci tak budou moci za nás samostatně pracovat, jaké to bude mít pro nás následky? Přijdeme o všechny výhody, které jsme pracně a dlouhou získávali, dojde ke zrušení školství a tím i vysokoškolských titulů, lidi zde budou zbyteční, veškerou práci zastanou stroje a počítače. Následkem bude odsun lidí z civilizace do rezervací, v rezervacích se oddělí muži od žen, a to povede ke genocidě. Mnozí naivní pitomci tvrdí že se jistě najde nějaký geniální způsob, jak nepracovat a mít se dobře, počítače a stroje přeci nemohou dopustit to, že jejich evoluční stvořitel bude evolučně eliminován. Počítače… Číst dále »Exodus 6

Exodus 7

Co dělat, když prožíváte psychické peklo? Většina lidí to řeší pomocí léků nebo drogy, toto řešení je chybné. Řešením je zjistit příčiny které mohou za vaše psychické peklo a hledat řešení, jak tyto příčiny eliminovat. Často zjistíte že je to nad vaše schopnosti a možnosti eliminovat příčiny které mohou za vaše psychické peklo. Klasická je zde srážka s blbci, podívejme se na; reklamu, sekty, náboženství, politiku atd. zde jde o klasickou srážku s blbci co si myslí, že mají svatou pravdu! Studoval jsem příčiny, které vedou k tomu, že je všude mnoho blbců, příčinou je genetika a výchova, jablko nepadne… Číst dále »Exodus 7

Exodus 8

Umělci vyobrazují boha oblečeného, protože pokud by vyobrazili boha nahého tak bychom vnímali boha zcela jinak. Proč by měl být bůh oblečený to nemá logiku ani smysl, oblečení je jenom obal, který klame svoje okolí! Bůh není subjekt, který bychom mohli spatřit, bůh to jsou informace, ze kterých je stvořen vesmír a život, pokud bychom teoreticky eliminovali z vesmíru informace tak by vesmír zaniknul, naštěstí prakticky nejde z vesmíru eliminovat informace, tvrzení že vesmír vznikl je omyl, vesmír prochází neustálým restartováním a restart nějaké malé části vesmíru se může jevit pitomcům jako vznik vesmíru. Vše, co lze pomocí našich smyslů… Číst dále »Exodus 8

Exodus 9

Vše je zde evoluční experiment, který je založen na testování a kontrole, každý úspěch je zde dočasnou iluzí, mnozí se logicky ptají a jaký to má smysl bojovat o hodnoty, když stejně jsme zde všichni dočasně! Ano, mocní na bezmocných parazitují, tak funguje ekosystém i civilizace, pokud by zde nebylo věčné napětí mezi mocnými a bezmocnými tak by zde nebyl ani člověk a jeho civilizace. Dogmatické totality stvořili civilizaci, ve které je rozdělní na mocné a bezmocné, jenom v pohádkách může bezmocné zvítězit nad mocným! Jelikož jedinec nic nedokáže tak vznikají společnosti a organizace, v organizacích a společnosti nemůže být… Číst dále »Exodus 9

Exodus 10

Tak jako se aktualizují; databáze, programy, redakční systémy, operační systémy atd. tak se aktualizuje i; vesmír, ekosystém, civilizace, člověk atd. vše je díky evoluci a energii v pohybu, a tak zde jsou aktualizace které mění neustále vše v nás a okolo nás, nejistota je zde jedinou jistotou, není nikde ve vesmíru nebo v civilizaci pevný bod, kolem kterého by se vše točilo, jsou zde jenom iluze, které z dálky vypadají jako skutečnost, stvořitelem vesmíru a života jsou informace, všechny vlastnosti boží mají jenom informace, ten, kdo má správné informace se tak stává stvořitelem. Informace jsou stavebním materiálem, ze kterého lze… Číst dále »Exodus 10

Exodus 11

Čím větší je složitý systém tím větší zde i vznikají problémy! Ano, globalizace je naivní utopie, protože současná doba není na globalizaci zralá a potrvá velmi dlouho, než bude doba na globalizaci zralá, pro globalizaci je nutné vyřešit problém s dopravou která musí být; rychlá, levná, kvalitní, optimalizovaná atd. dalším problémem je sjednocení u; informací, programů, jazyků, norem, pravidel, zákonů, předpisů, morálky, politiky, náboženství, školství atd. Jakákoli nejednotnost má za následek problémy, na které není řešení! Jakmile bude v budoucnosti doba zralá na globalizaci, tak globalizace automaticky přijde, aniž si to uvědomíme. Největším problémem pro zavedení globalizace je evoluční zaostalost… Číst dále »Exodus 11

Exodus 12

Počítače a programy patří k nejrychleji se rozvíjejícímu oboru ve kterém jsou i veliké zisky, nasazování počítačů a programů umožňuje dosahovat rychle optimalizace a modernizace, následkem bude výroba robotů, co budou nahrazovat zaměstnance a funkcionáře, najednou bude robot prezident vyznamenávat roboty, práce za mzdu zde už nikde na světě nebude, lidi se odsunou do národních rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali. To bude logicky znamenat globální nenápadnou genocidu, nejsou lidi tak nejsou chyby, jakýkoli odpor proti odsunu do rezervací bude marný, protože vojenští roboti zajistí všude pořádek. Je naivní představa o tom že… Číst dále »Exodus 12