Leviticus

Leviticus 1

Podívejme se na problémy u jedince a u společnosti pomocí příčiny a následku, nakonec dojdeme k tomu, že nejvíce problémů nám všem u mnoho tisíciletí způsobuje amatérismus, nejvíce škod napáchá amatérismus u těch, co zde mají vysoké funkce díky protekci. Současná globální politická a ekonomická hluboká dlouhodobá krize je zde díky amatérismu, komu není rady tomu není pomoci. Nejvíce amatérismu nalézáme u; ekonomiky, politiky, byrokracie, náboženství, filosofie, školství, zdravotnictví, umění, informací, programů, internetu, reklamy atd. příčnou amatérismu je reklama která klame člověka od narození do smrti a dělá tak z lidí naivní pitomce.  Za snahou klamat lidi pomocí reklamy a… Číst dále »Leviticus 1

Leviticus 2

Všude kde je možný životní úspěch tam je konkurence! Pokud uspějete tam kde není konkurence, tak z toho úspěchu nemáte žádný užitek! Jestliže nemáte šanci být lepší, než je konkurence tak hledejte slabé místo systému a pokud je najdete, tak tím získáte výhodu a uspějete ve veliké konkurenci. Nic nového pod sluncem stejnou strategii používají viry a paraziti mnoho miliónů let. Většinou slyším že prý v té specializaci není žádné slabé místo, díky kterému lze získat výhodu a tím i úspěch, zde se dostáváme k lenosti a marnému čekání na zázrak. Je zde obrovské množství podvodníků, co z vás udělají… Číst dále »Leviticus 2

Leviticus 3

Největším zdrojem plýtvání je naše hříšné genetické tělo, snažíme se tělu dopřát pohodlí a následkem je veliké plýtvání penězi a časem, je třeba nahradit lidské tělo za počítač ve kterém budou informace a programy. Podívejme se do průmyslu, jak se zde všude nasazují stroje a roboti, lidská práce je drahá a nekvalitní, naskenujeme ve virtuální realitě každého člověka na světě a on bude existovat už jenom v počítači napojeném na virtuální realitu. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a místo lidí zde budou veliké regály plné počítačů. Místo jmen a titulů bude mít každý jenom globální identifikační číslo, nemá smysl se… Číst dále »Leviticus 3

Leviticus 4

Proč je zde všude tolik snahy nám dokázat to že jsme nedokonalí ubožáci? Myslíme a jednáme podle situace ve které existujeme to má za následek, že mezi sebou bojujeme o to, co milujeme a potřebujeme stali se z nás vojáci co se navzájem psychicky zabíjejí, láska a pravda je zde už jenom za peníze nebo výhody!  Ano, jsme dokonalí takoví, jací jsme, podívejme se na časté používání neslušných slov u hlupáků. Když to nejde po dobrém tak to řešíme po zlém o tom je příčina toho, že jsme k sobě zlí, z díla spatříme tvůrce, hlupákem může zde být i… Číst dále »Leviticus 4

Leviticus 5

Oblečení neslouží jenom k tomu, aby nás ochránilo před zimou, ale začalo sloužit k tomu, aby se z nás stali pokrytečtí herci, co si zde na něco hrají, najednou se z nás stali loutky, které ovládají nejvíce organizace, a tak zde jsou loutky rozdělné na loutky co jsou nahoře a loutky co jsou dole, rovnost je zde jenom ve smrti, každá loutka je zde dočasně, z nuly zde vše vzniká a v nuly se to zase navrací, je běžné že loutky to mají v hlavě díky reklamě vynulované. Ten, kdo zde odmítne být loutkou tak zle skončí, je to celé… Číst dále »Leviticus 5

Leviticus 6

Jakmile došlo ve společnosti na rozdělení na kasty a třídy, tak následkem byla byrokratická centralizace, a s příchodem gramotnosti došlo k obrovskému nárůstu byrokratické centralizace. Nemůžeme zalévat mnoho let plevel a krmit parazity, protože následkem bude politická a ekonomická krize, která povede k revoluci nebo válce, dobrotu si zde musí každý zasloužit profesionální prací, konzumní společnost nemůže být zaopatřovacím ústavem pro hlupáky a lenochy!  Už dvacet měsíců nás média informují o tom, že lidi všude ve velkém umírají, protože mají slabou imunitu proti nové virové infekci. Pokud bych chtěl před třiceti měsíci vystoupit v USA televizi s projevem o tom,… Číst dále »Leviticus 6

Leviticus 7

Inteligence je schopnost ovládat správně složitý systém, jednoduchý systém nepotřebuje k ovládání inteligenci a vystačí si s programem který je optimalizovaný.  K ovládání používá umělá intelligence mnoho ovladačů, čím více má umělá inteligence ovladačů tím více je i inteligentní, ale tím větší má i nároky na výpočetní výkon systému na kterém funguje. Připojíte k počítači tiskárnu a musíte do počítače nainstalovat ovladače tiskárny, ovladače jsou programy naprogramované k tomu, aby něco ovládali. Inteligence u lidí je v mnohé podobná sportu, sportovec, kterých chce ve sportu uspět musí svojí sportovní specializaci věnovat od dětství veliké množství času, a ten kdo trénování… Číst dále »Leviticus 7

Leviticus 8

Dobrotu si musí každý zasloužit, neustále je zde snaha o egoistické parazitování, protože život je krutý boj o zdroje a hodnoty a parazitování je klasická strategie boje o hodnoty, naše psychické nemoci způsobuje to, že jsme jako idioti v boji o zdroje a hodnoty nedokázali uspět, protože jsme dobří tomu, co si naši dobrotu nezaslouží. Ignorujte idioty, nekrmte trolly, jak si to uděláte takové to i máte, z díla poznáte, kdo je idiot a kdo není idiot, to že má někdo vysokoškolský titul neznamená to, že je inteligentní a morální, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, teprve dílo… Číst dále »Leviticus 8

Leviticus 9

Příčinou všech chyb je experimentování, podívejte se na kámen ten nechybuje, protože zde není experimentování, experimentování je zde díky vědomostem, pokud eliminujeme u všeho vědomosti, tak tím se eliminuje i experimentování, které je spojeno s chybami a tím i problémy na které není většinu řešení. Vše je zde jenom sen, který vypadá reálně, hmota a čas to je sen, není zde ve skutečnosti čas a prostor, je zde jenom sen, ze kterého se nejde probudit, vědomosti, které máme to jsou jenom informace z našich snů, nebo cizích snů. Občas se lze setkat s tím že slyšíte o tom, že je… Číst dále »Leviticus 9

Leviticus 10

Současná věda a technologie způsobila světovou ekonomickou a politickou krizi, protože je chybná v tom že je postavená centrálně a každý centralismus parazituje na systému tak dlouho dokud se systém nezhroutí. Je tedy pro nás jedinou možností decentralizovat vědu a technologie, jenom tak se dostaneme ven z ekonomické a politické krize. Podívejte se do ekosystému, jak je zde věda a technologie decentralizovaná, a proto zde nejsou krize. Naše kulturní civilizace vznikla díky tomu, že používáme oheň, naše věda a technologie jsou postavené na ohni který nám pomáhá ale i škodí. Vše zde je postavené na funkčnosti, protože jakmile něco nefunguje… Číst dále »Leviticus 10

Leviticus 11

Toužíme po tom, co milujeme a potřebujeme. Se vznikem života automaticky vzniklo i toužení a tím i soužení, protože bylo obtížné toužení uspokojit, když se jedno toužení uspokojilo tak automaticky vzniklo jiné toužení. Toužení je jako oheň, a tak profesionálům slouží a amatérům poroučí, často je zde veliká agrese, aby se mohlo toužení uspokojit, a tak zde vznikly koncentrační tábory a začali se používat atomové bomby. Krize a problémy vycházejí z našeho toužení, kdy se snažíme agresivně získat to co milujeme a potřebujeme. Podívejte se na elitu z hlediska toužení a spatříte sobecké svině, které díky veliké agresi získali zde… Číst dále »Leviticus 11

Leviticus 12

Politika škodí ekonomice. Je to starý problém, že svaté ideologie škodí ekonomice, ideologie vznikly díky sexuálnímu pudu, kdy lakomí jedinci, co měli silný sexuální pud, začali agresivně pro sebe získávat zdroje a servis, bez ohledu na svoje okolí, což vedlo vždy ke zhroucení ekonomiky a politiky, které se projevovalo; válkami, hladomory, epidemiemi atd. Ekonomika je založená na funkčnosti, když vše funguje a nejsou zde problémy je ekonomika zdravá, jakmile je funkčnost agresivně narušená, tak ekonomika onemocní, a přichází krize spojená s; bídou, drogami, nezaměstnaností, kriminalitou, válkami, fanatismem atd. Vše funguje, pokud je zde svoboda hmotná a duševní, jakmile se začne… Číst dále »Leviticus 12