Micheáš

Micheáš 1

Slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému za dnů judských králů Jótama, Achaza a Chizkijáše; bylo to vidění o Samaří a o Jeruzalému. Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem, Panovník ze svého svatého chrámu! Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, sestupuje a šlape po posvátných návrších země. Hory se pod ním rozplývají, doliny pukají, jsou jako vosk v ohni, jako vody řítící se ze stráně. To všechno pro nevěrnost Jákobovu, pro hříchy izraelského domu. Co je Jákobova nevěrnost, zdali ne Samaří? A co jsou posvátná… Číst dále »Micheáš 1

Micheáš 2

Běda těm, kdo strojí ničemnosti, páchají zlo na svých ložích, dopouštějí se ho za jitřního světla; na to mají dost sil. Žádostivě dychtí po polích – a uchvacují, po domech – a zabírají. Utiskují muže i jeho dům, člověka i jeho dědictví. Proto praví Hospodin toto: Hle, já na tu čeleď strojím zlo, z něhož nevyvléknete své šíje. Přestanete chodit povýšeně, bude to zlý čas. V onen den o vás užijí pořekadel, strhne se žalostné bědování: „Je po všem!“ „Přišla na nás záhuba,“ řeknete, „podíl mého lidu je pryč, kterak jsem o něj přišel! Naše pole připadlo odpadlíku.“ Ano, nebudeš… Číst dále »Micheáš 2

Micheáš 3

Pravím: Slyšte, představitelé Jákobovi, vůdcové izraelského domu! Což není vaším úkolem znát právo? Dobro nenávidíte a milujete zlo, stahujete z lidu kůži a z jeho kostí maso. Požírají maso mého lidu, sdírají z nich kůži a lámou jim kosti, jako by je kouskovali do hrnce, jak do kotle maso. Až budou úpět k Hospodinu, neodpoví jim; skryje před nimi tvář v onen čas, jak zasluhují za svoje zlé skutky. Toto praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid: Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji; když pak jim někdo do úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj.… Číst dále »Micheáš 3

Micheáš 4

Je třeba si konečně objektivně přiznat to, že člověk je zastaralý neopravitelný genetický ubohý model, a že musí být nahrazen spolehlivým robotem s umělou inteligencí, jenom tak skončí blbá nálada, způsobená depresivním stresem. Člověk to je oblečená opice, která si zde hraje na svatého hospodáře této planety, jenže naše myšlení se nemůže změnit, protože se budeme pořád po sobě opičit a pořád budeme myslet na to samé, na co myslí nejvíce ubohé opice, tedy na; výhody, jistoty, moc, popularitu, bohatství, sex, potravu, drogy, spánek atd. Díky bohu, se smát mohu, tak to je, že ten druhý, opice je. Depresivní stres… Číst dále »Micheáš 4

Micheáš 5

Z minulosti lze odhadnout budoucnost. O budoucnost se starají umělci, o minulost se starají blbci, o přítomnost se starají profesionálové. Jaký je rozdíl mezi tím, kdo je prezidentem republiky a tím kdo je žebrajícím bezdomovcem, pokud jsou oba nazí na nudistické pláži u moře. V nahotě nejsou mezi námi rozdíly, proto je zde oblečení a uniformy, a tak se z nás stali herci, co si hrají na to, co nejsou. Tak jako máme oblečené tělo tak máme i oblečené naše myšlení a místo šatů zde jsou lži. Neustále zde přicházejí slepí, co chtějí vést slepé a následkem je blbá nálada,… Číst dále »Micheáš 5

Micheáš 6

Jaký plat si u nás představujete hrubého? Takový, jaký zde má ředitel. Tak to máte smůlu vy zde nebudete ředitelem, ale budete zde jenom obyčejným zaměstnancem. Vaše cena v zaměstnání je závislá na tom, jak vysoce zde budete postavení, problémem je to že míst nahoře je minimum a míst dole je maximum. Následkem je logicky kariérismus a následky známe jde o; stres, deprese, syndrom vyhoření, závislost na; kafi, lécích, cigaretě, pivu, pokrytectví atd. Dostáváte se do běhu v kruhu a vaše naděje na to že z vás bude jednou ředitel nebo ministr je rovná nule, zjistíte to, že se vše… Číst dále »Micheáš 6

Micheáš 7

V každé ideologii je lež převlečená za pravdu, proč nám ideologie lžou a dělají tak z nás hlupáky a chudáky? Zde se dostáváme k problematice boje o hodnoty, ten, kdo bojuje použije lež a mnohé jiné k tomu, aby vyhrál boj, pokud by zde nebyl boj tak by zde nebyla ani lež a krádež. Všechny problémy jsou zde díky násilí, protože jenom pomocí násilí lze vyhrát boj o hodnoty, lež je psychické násilí, podívejme se na to, jak počítač ovládá tiskárnu, zde není boj mezi počítačem a tiskárnou, a tak zde není ani lež, a tak to bez problémů funguje,… Číst dále »Micheáš 7