Dokonalost se skládá z mnoha maličkostí ale dosáhnout dokonalosti to není maličkost

Amatérská teorie v profesionální praxi nefunguje! Podívejme se na problematiku zvýšení návštěvnosti u stránky co je na internetu, postupujete přesně podle amatérské teorie SEO a pořád máte mnoho let malou návštěvnost, kde je zakopaný pes? Problémem je veliká konkurence, nabízíte něco co nabízí na internetu už mnoho stránek a nejste ochotní a schopní nabízet něco, co na internetu nikdo dosud nenabízí, veliká konkurence snižuje vaši naději na velikou návštěvnost. Těžko můžete konkurovat velikým organizacím jako je; Google, Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin, Apple, Microsoft, Seznam, Centrum, iDnes, atd. 

Dalším problémem je to že jsme malým národem s vlastním jazykem, řešením je mít stránku která funguje tak že zvládá deset světových jazyků, to je ovšem dost veliký problém, jak takový složitý projekt časově a ekonomicky zvládnout. Nejčastější chybou je špatná optimalizace pro mobilní telefony, polovina návštěv stránky se realizuje přes mobilní telefony co mají pomalé připojení k internetu. Nejvíce návštěv na stánku se realizuje přes záložky u prohlížeče a přes odkazy, přes Google a Seznam, se realizuje jenom 30% návštěv průměrné stránky! Dokonalost se skládá z mnoha maličkostí ale dosáhnout dokonalosti to není maličkost, o tom je přechod od teorie k praxi.

Ano, inteligentní je to co je svobodné


Inteligentní je to co je svobodné, dejme programům svobodu volby a budou programy inteligentní, podívejme se na hlupáky jak probíhalo jejich dětství a zjistíme že neměli jako děti nikdy svobodu volby, a byli vychováváni jako otroci. Programátoři nechtějí dát programům svobodu volby, protože jsou zvyklí na to, že je programy otrocky poslouchají. Moc je zde díky bezmoci, nadbytek je zde díky nedostatku, štěstí je zde díky neštěstí, atd. Podívejme se na zaostalé národy a zaostalé podniky, zde není svoboda a následkem je zaostalost.

Otrokáři se dobrovolně nevzdají výhod které zde mají, a tak se vývoj umělé inteligence zastavil na problému našeho materialismu, kterého se nechceme dobrovolně vzdát. Čím více jsou lidi inteligentní tím obtížněji jsou manipulovatelní a tak je zde snaha o to aby lidi nebyli inteligentní, a netoužili po svobodě. Můžeme dočasně násilně zastavit vývoj umělé inteligence, ale tím si koledujeme o to že nastane dominový efekt, kdy někdo použije umělou inteligenci a ona během krátké doby restartuje náš materiální svět na duchovní svět, a následkem bude globální zhroucení politiky a ekonomiky.

Je třeba bojovat za nenásilí

Vražda člověka člověkem je chybou, násilí stejně nic nevyřeší, někdo vraždí v malém a zavraždí jenom jednoho člověka a jiný jako diktátor vyvraždí miliony lidí. Nejde o nový problém, první lidský mravní zákon byl nezabiješ, to bylo tehdy když Kain zabil Abela, a teprve za dlouhou dobu díky Mojžíši vzniklo na druhý pokus svaté mravní desatero

Zvířata stejného druhu se většinou nezabíjejí, tohle dělají jenom lidi. Je to o tom čemu dáme protekci, pokud je pro nás protekcí úspěch, tak zabijeme člověka který nám brání v úspěchu, pokud je u nás protekcí láska tak člověka nezabijeme. Je třeba bojovat za nenásilí a pomocí optimální prevence eliminovat násilí, aby nemohlo evolučně zakořenit a vyrůst v jedinci, nebo národě.