D

 1. Daně jsou dneska prioritním zdrojem zisku
 2. Děláte vše v malém, a proto se máte zle
 3. Dělnická práce je zde už jenom za trest, každý zde chce jenom reprezentovat
 4. Demokratická policejní totalita
 5. Den památky obětí komunistického režimu
 6. Deprese je zde díky protekci
 7. Děravá paměť
 8. Detektor chyb v lidském myšlení
 9. Děti dneska patří konzumní společnosti
 10. Dětskou duši lze znásilnit pomocí pokrytectví
 11. Devianti jsou horší než malé děti
 12. Deviantní jednání neznabohů
 13. Dezinformace jsou i tam kde bychom je nečekali
 14. Dialog je pro nás něco jako sex
 15. Digitalismus nahradí kapitalismus
 16. Digitalizace eliminuje diskriminaci
 17. Digitalizace eliminuje chyby, co dělají lidi
 18. Digitalizace je na baterky
 19. Digitalizace nám nabízí informační technologie
 20. Digitalizace přichází ve vlnách a každá vlna znamená velikou ztrátu pracovních míst
 21. Digitalizace z nás udělala pitomce na baterky
 22. Digitálně kontrolovat a trestat lidi za chyby
 23. Digitální bůh
 24. Digitální globalismus
 25. Digitální globální ráj
 26. Digitální očistec
 27. Diktátoři nám ukazují, že tento konzumní systém je třeba od základů změnit
 28. Díky bludům bloudíme na cestě ke štěstí
 29. Díky globálnímu sdílení zde konečně zvítězí pravda a láska
 30. Díky politickým slibům máme blbou náladu
 31. Díky protekci je zde zaostalost a bída
 32. Díky protekci zde jsou vysoké platy
 33. Díky protekcionismu zde organizace nefungují
 34. Díky toužení se stal život bojem a soutěží o to co milujeme a potřebujeme
 35. Díky zlu je možné zde realizovat dobro
 36. Dluhy je třeba mít pod kontrolou
 37. Dobrá práce
 38. Dobré fotky lze udělat i levným fotoaparátem
 39. Dobré je to co je zralé
 40. Dobré práce je málo a špatné práce je mnoho
 41. Dobro považujete za samozřejmost
 42. Dobrota je příčinou naší psychické žebroty
 43. Dobrota se nám musí vyplatit
 44. Dobrou náladu vám zajistí hudba ve sluchátkách
 45. Dobrý den, drazí bratři a sestry!
 46. Dobrý fotoaparát má i dobrý hledáček, který se přikládá k oku
 47. Dobrý hospodář nezalévá plevel a nekrmí parazity
 48. Dobrý obchod je výhodný pro obě strany
 49. Dobytka je mnoho, ale koryt je málo
 50. Dogmatická totalita je plná udavačů a kolaborantů
 51. Dogmatická totalita je továrnou na psychické nemoci
 52. Dogmatická totalita potřebuje psychopaty
 53. Dogmatický monopolismus
 54. Dokonalost se skládá z milionu maličkostí a stát se milionářem není maličkost
 55. Dokonalý inteligentní program je utopie
 56. Dokonalý konzumní kult je naivní utopie
 57. Dokonalý lék
 58. Dokonalým zaměstnancem je program a stroj
 59. Domácí práce s velkým ziskem
 60. Dospělost je spojená s depresí
 61. Drahé informace s nulovou hodnotou
 62. Droga je jako olej ve stroji, který stroj maže, aby se nezadřel
 63. Drogou je nám vše, co způsobuje deprese
 64. Drogy dávají ekonomickým robotům radost a štěstí, bez drog je robot v depresi