Deuteronomium 12

Myslím tedy jsem, tobě to nemyslí, a tak nejsi. Inteligentní je to, co je citlivě vyhodnocuje informace a programy, nestačí jenom vyhodnocovat informace a programy necitlivě stylem správně a chybně, tento svět není černobílý, ale je barevný! S příchodem citlivosti, přichází logicky složitost, a tím i deprese z toho že chybujeme, všimněme si toho, že jinak vše vnímá řidič, a jinak to vnímá cestující. Řidič je psychicky velmi aktivní, ale cestující je psychicky pasivní, podobné je to s hercem na jevišti a divákem v hledišti, situace určuje, kdo bude pasivní a kdo bude aktivní, moderně u počítače ve správci úloh můžeme sledovat, které programy jsou aktivní a které jsou jenom pasivní.

To, co je aktivní to se zdokonaluje, logicky to, co je pasivní, to degeneruje, mnohdy je po nás násilím vyžadována aktivita, v situaci, kdy jsme vždy pasivní, protože jsme; cestujícími, diváky, programem, který není využit atd. Podívejme se třeba na studenta vysoké školy, škola od něj vyžaduje, aby byl student psychicky aktivní, ale jedná pyšně se studentem jako s divákem, student se chová logicky jako divák a odmítá být aktivním. Problém je na straně vysoké školy, která využívá toho, že zde má veliké výhody a jistoty, pokud by vysoké školy, neměli výhody a jistoty, tak by už nebyl student v roli diváka, ale byl by v roli herce, výuka by se přesunula z roviny teoretické do roviny praktické.

Výhody a jistoty pro elitu způsobují nefunkčnost konzumní civilizace už mnoho tisíciletí, lidově řečeno, tuční kapři si nevypustí státní rybník, kde se mají díky výhodám a jistotám dobře. Je to tak snadné, přepadnout cizí národ, a učinit ze svobodných lidí otroky, protože mocný agresor, svobodné lidi okradl o jejich svobodu a jejich bohatství, je třeba zvětšovat armády, abychom mohli přepadat cizí mírumilovné národy, a dělat z cizích národů svoje otroky. Blíží se třetí světová válka, USA potřebuje začít na světové válce vydělávat, aby měla z válečných zakázek, zase mnoho zlata ve svých státních trezorech. Pořád platí zásada, že za každým zlem, je ten, kdo se má dobře, nebo ten, kdo se chce mít sobecky dobře, hlad po tom se mít dobře, dělá z lidí a národů sobecké parazity, na druhé světové válce, nejvíce vydělalo USA, války se stali komerčním obchodem, ve kterém jsou veliké rychlé zisky na prvním místě, a miliony mrtvých lidí, jsou zde následkem tohoto, bezcharakterního komerčního podnikání.

Leave a Reply