Dogmatismus eliminoval spravedlnost

Nemůžete sloužit spravedlnosti a dogmatům současně, musíte si vybrat jednoho pána, proč jsme si vybrali dogmata, a nikdo nechce sloužit spravedlnosti? Dogmata nám přinášejí výhody a jistoty, spravedlnost nás o výhody a jistoty připravuje o tom to je, že myslíme egoisticky a tak zde není spravedlnost a všemu kralují dogmata. 
 
Klasickým dogmatem je víra v zázraky a víra v Boha a kouzelné předměty, utíkáme z reality do světa iluzí, ve kterém je snadné porušovat přirozená pravidla, není drahé auto, nebo drahý fotoaparát, kouzelným předmětem? 
 
Vše stvořila pravidelnost, díky pravidlům co jsou správná, lidi díky svému pyšnému egoismu mají neustále snahu porušovat přirozená vesmírná a přírodní pravidla, a potom se diví tomu, že mají veliké problémy, komu není rady, tomu není ani pomoci. 
 
Nestaráme se o to, co nemáme, proto společné vlastnictví nefunguje, společné vlastnictví jenom přitahuje parazitující příživníky, pokud bychom zakázali společné vlastnictví, tak bychom eliminovali problémy s parazitujícími příživníky, ten kdo by lhal nebo kradl, ten by byl eliminován. Společné vlastnictví, to je jako operační systém v telefonu, který neuchrání ani antivirový systém, nejlepší ochranou je telefon bez operačního systému. 
 
Co je to vlastně společnost? Společnost je organizace, ve které je vše rozděleno na ty, co jsou nahoře, a ty co jsou dole, společnost, kde by byla rovnost a spravedlnost nefunguje, protože každý člověk je jiný, a tak jenom pomocí centrálního násilí a dogmat, je možné v anonymní společnosti udržet pořádek a klid.
 
Každá společnost je diktaturou elit, následkem je snaha se dobře utajit před cizími, díky výhodám a jistotám. Mnohé zaostalé společnosti fungují jako vězení, a elita to jsou vězeňští dozorci, války v nahotě odhalují to, že lidi jsou dneska už jako mouchy, které je možné levně a rychle po milionech eliminovat.