Efezským 3

Evoluce to je o tom že se vše optimalizuje, proč vyrábět zboží a služby, pro národní teritorium, když je možné jej vyrábět pro celý svět, pomocí moderních systémů rychle a levně. Politici jsou jenom ubohé loutky, které ovládají peníze, nástup globalizace velmi urychluje digitalizace, vše začíná být díky digitalizaci optimalizováno a logicky musí dojít na globalizaci.

Veliké ryby požírají malé ryby, základem pro globalismus bude nahrazení vysokoškoláků za autonomní roboty, jelikož budou roboti stejní po fyzické a programové stránce, tak nebudou mít roboti problém s globalizací, a budou zde všemu globálně vládnout. Robot prezident vyznamená vzorné roboty, vysokoškoláci zde budou pracovat jenom za minimální mzdy, a dělat podřadné špinavé práce, co nechtějí dělat hodnotní roboti.

Leave a Reply