Exodus 2

Starý bůh je už dávno mrtev, vše se zde evolučně recykluje, a tak místo starého boha je zde nový bůh, nového boha poznáme z jeho božských vlastností a hlavní boží vlastností je dokonalost, co je zde objektivně dokonalé?

Objektivně dokonalé zde jsou jenom programy, nový bůh to jsou programy v nás a okolo nás, vše je zde naprogramováno a optimalizováno, vše, co je živé to jsou naprogramované genetické stroje.

Inteligence to jsou taky jenom programy a stejně tak i vědomosti to jsou jenom programy, v programech díky změnám a složitosti jsou chyby, a tak lidi dělají chyby, někdo se bohužel už narodí jako neopravitelný zmetek na baterky.

Nechtějte proboha změnit cizí lidi nebo společnost, chtějte změnit sebe, jak si to uděláte takové to i budete mít, získejte imunitu pro tělo i pro psychiku, k čemu vám bude protekce a peníze, když budete nemocní, základem zdraví je pohyb tělesný a psychický.

Podívejte se na delfíny, jak žijí a vezměte si z nich příklad, je jedno co jíte a co pijete, pokud nejdete do extrémů, extrémy jsou továrnou na problémy, podívejte se na současnou pandemii jako na extrém, který narušil chod naší konzumní společnosti globálně a najednou se ukázalo to, že ti, co nám egoisticky globálně vládnou, jsou neopravitelnými zmetky na baterky.

Leave a Reply