Exodus 27

Podívejme se objektivně do přírody zde je díky evoluční optimalizaci dokonalý ekosystém, je pravdou to že optimalizace v ekosystému probíhá pomalu, my nemáme tolik času abychom mohli něco optimalizovat milion let. Došlo evolučně rychle k obrovským změnám v nás a okolo nás, vše se začalo dělat ve velkém v továrnách a přišla i digitalizace která eliminovala mnoho zaostalosti. Něco se nám daří rychle optimalizovat a u něčeho jde optimalizace pomalu je to celé jako počítačová hra kde postupuje do další úrovně hry ve které musíme splnit větší nároky hry.

Největším problémem u optimalizace je strach ze změn, na něco si zvykneme a nechceme to už měnit, zvykli jsme si na to, že je zde rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. Vše se točí okolo profesionální práce, protože z práce vznikají hodnoty, čím lépe je práce optimalizovaná tím větší hodnoty z práce vznikají, abychom mohli práci optimalizovat tak budeme muset lidi naskenovat ve virtuální realitě a každý tak bude existovat jenom jako malý počítač napojený na GVKB virtuální realitu.

Rozmnožovat se budeme už jenom digitálně, bude to veliký evoluční krok pro naši civilizaci, kdy proměníme hříšné opice na svaté virtuální bytosti.  Na fyzickou práci zde budou jenom stroje a roboti, naší prací bude testovat a kontrolovat funkčnost složitých systémů. Genetické tělo je zastaralý sytém, který už nejde optimalizovat, a proto se musí nahradit za počítač tak jako jsme nahradili koně za traktory a osobní automobily. Vše je obchod a pokud chceme něco získat tak za to i musíme zaplatit, lidské tělo nám brání v dosažení dokonalosti pomocí optimalizace.

Leave a Reply