Ezechiel 1

Moderní civilizace je postavená na práci počítačů a strojů. Populistický styl uvažování elity naráží na zásadní podstatný problém, pokud bude dobrých pracovních míst díky optimalizaci a automatizaci rychle globálně ubývat, řada spotřebitelů začne postrádat příjem nezbytný pro stimulaci poptávky po zboží a službách, která je pro ekonomický systém prioritní. Každý výrobek a služba, které jsou ekonomikou produkovány, musejí být někým poptávány a nakupovány. Jediné systémy, které vytvářejí finální poptávku po produktech a službách, jsou ti, co mají peníze.

Poptávka organizací k ekonomickému růstu nestačí, organizace mohou prodávat zboží a služby jiným organizacím, ale tento obchodní řetězec stejně končí u jedince, který nakupuje zkrátka proto, že produkt chce nebo potřebuje. Zaměstnanec je zároveň spotřebitel, který pohání finální poptávku. Když bude nahrazen strojem, přestane fungovat jako spotřebitel. Stroje a programy využijí; energii, zdroje, náhradní díly atd. ale stále půjde jen o firemní vstupy, ne o finální poptávku.

Vezměte v úvahu například robota v automobilce: pokud nezaměstnaní lidé nebudou mít peníze na auta, přijde o práci i drahý robot a bude recyklován. Roboti nikdy nemohou vytvářet velikou poptávku po zboží a službách. Pokud bychom všechna lidská pracovní místa globálně nahradili autonomními inteligentními roboty na akumulátory, pak by se současná ekonomika postavená na veliké spotřebě módních drahých produktů a služeb, začala rychle hroutit. Existuje mnoho důkazů o tom, že bohaté ekonomiky již s těmito strukturálními změnami marně bojují, a tak zde jsou ekonomické krize a inflace.

Pracovní místa a veliké mzdy byly dosud vždy primárním ekonomickým mechanismem, závislost milionářů na optimalizaci a automatizaci může způsobit globální trvalý kolaps tohoto konzumního systému, což je největší hrozba pro naši budoucnost. Nahrazování pracovních míst roboty a programy se stane globálním problémem číslo jedna, už za krátkou dobu, kdy robot prezident bude vyznamenávat roboty.

Problém není ale v tom, že nám roboti vezmou práci a tím i vysoké mzdy, problém je v selhání kontroly nad digitální ekonomikou, máme jenom to, co máme pod kontrolou. Je to jako když nemáte v počítači kvalitní antivirový systém, a tak se do vašeho počítače dostane počítačový virus, z pohledu ekosystému, hříšný člověk je virus, který napadl ekosystém a roboti tento virus násilně přesunou do rezervací mimo civilizaci a zde oddělí samce od samic, aby se genetický virus už nemohl rozmnožovat a škodit ekosystému a civilizaci.

Leave a Reply