Genesis 13

Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém se herci schovávají za mnohé, aby tak mohli hrát dobře svoji roli. Bůh, ideologie, autorita, organizace, podnik, společnost, pravidla, zákony, předpisy, morálka, normy, stát atd. to vše jsou pokrytecké masky za které se herci schovávají. Ve skutečnosti jsme všichni jenom oblečené opice, konflikty a války v nahotě odhalují to, že jsme opice, co si hrají na to, co ve skutečnosti nejsou, je to zde celé jenom o egoistickém parazitování, pomocí dogmatické propagandy, která dělá z lidí ubožáky. Nadbytek pro ty, co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole! Zlo spáchal ten, kdo se chce mít dobře, nebo ten kdo se nechce mít zle, není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde všude milion let jenom pokrytecký egoismus!

Z díla se pozná tvůrce, nejvíce čtenou knihou je bible a zde je klasická ukázka pokryteckého egoismu kdy se elita schovává za boha, bůh to je čaroděj první kategorie a jeho syn Ježíš Kristus to je čaroděj druhé kategorie, každé náboženství to jsou pohádky pro dospělé! V současnosti zde jsou moderní pohádky pro dospělé, jde o politiku a reklamu! Nemoc a lež nikdo dlouho neutají, kdo lže ten má měkký nos, to říkají dospělí dětem, neuvědomují si to, že tím vlastně nepřímo říkají, že všichni lžou a tím i kradou, dobrota je v tomto konzumním očistci jenom žebrota, nejhorší je to že lžeme sami sobě, tím se dostáváme do začarovaného kruhu, ze kterého není možné uniknout. 

Leave a Reply