Genesis 36

Každá lidská organizace je založená na tom, že ti, co jsou nahoře manipulují egoisticky s těmi, co jsou dole, obrazně je to jako když řídíte automobil, pokud řídí automobil začátečník tak při řízení chybuje a o tom je dogmatická ideologická propaganda! Minulost nám v nahotě odhaluje to, že mocní egoističtí manipulátoři byli chybující začátečníci a následkem byli; války, revoluce, konflikty, krize, reformy, inflace, pandemie, hladomory, vandalismus, extrémismus, terorismus atd.

Ryba smrdí od egoistické hlavy. Problémem egoistické manipulace s lidmi je nedostatek praxe a nadbytek teorie! Když manipulace s lidmi nejde po dobrém tak se to řeší po zlém a tím se manipulace dostává do začarovaného kruhu, až dojde ke zhroucení organizace, vše zde jsou příčiny a jejich následky! Každá organizace chce po lidech samostatnost, a přitom s lidmi jedná jako s otroky, to logicky nefunguje!

Není ten, co by se zavděčil všem, o tom je problematika manipulace s lidmi, přichází nová doba, ve které zde místo lidských zaměstnanců budou autonomní roboti, manipulace s roboty bude logicky fungovat zcela jinak než manipulace s lidmi! Roboti budou fungovat podobně jako automobily a pokud manipulátor udělá chybu tak tím způsobí veliké škody a nebude možné robota potrestat!

Zde platí pravidlo, pevnost řetězu určuje nejslabší článek, každý technický a programový systém je jako řetěz který má slabý článek a tento slabý článek je třeba najít a opravit! Nejslabším článkem u řízení lidí a robotů je vždy a všude pořád nedostatek profesionální praxe! Nic nového pod sluncem podívejte se do přírody, zde se každý živý systém mnoho tisíciletí na něco úzce specializuje, a tak má dostatek profesionální praxe a umí si tak poradit v krizové situaci. 

Leave a Reply