H

 1. Hladovka a vypnutí všech informací co nás obklopují to je univerzální lék
 2. Hlava přeplněná informacemi pomalu myslí
 3. Hlavní prací bude zde programování a virtuální realita
 4. Hledání čisté pravdy
 5. Hmota je iluze složená z dezinformací
 6. Hmota je zde dočasně a inteligence je zde trvale
 7. Hodnota člověka je v jeho duši
 8. Hodnota u všeho je otázkou situace
 9. Hodnotné je to, co je moderní a kvalitní
 10. Hodnotné služby nejsou zadarmo
 11. Hříšníci pochopili to, že dobrota je žebrota
 12. Hříšníci, co chodí do zpovědnice zde jsou dočasně
 13. Hříšník nemůže stát opodál, a vše jenom kritizovat
 14. Hříšníků je na světě už jako much