Izajáš 6

Zprávy nás neustále informují o zlých událostech, protože jsou zlé události mediálně populární, pandemie eliminuje milion lidí, a tak jsme o tom mediálně okamžitě informováni. To že lékaři zachrání před smrtí milion nemocných, o tom nás média už neinformují. Zde se dostáváme k protikladům, tak jako je u nás populární opačné pohlaví tak je i populární zlo, protože žijeme v dobré realitě.

Pokud bychom žili ve zlé realitě tak by pro nás bylo populární dobro. Protože chodíme oblečení tak je u nás populární nahé tělo, pokud bychom museli všichni chodit trvale všude nazí, tak by u nás bylo populární oblečené tělo. Pokud jsme chudí tak nás přitahuje bohatství, jestliže bychom byli všichni bohatí, tak by nás přitahovala chudoba. Jak je něčeho nadbytek ztratí to hodnotu, dobra je nadbytek, a tak dobro ztratilo hodnotu, zla je nedostatek, a tak má zlo hodnotu.

Vše se zde točí okolo protikladů, stvořitelem všeho zde jsou protiklady, proto protikladem ráje je očistec, ti, co jsou nahoře žijí v ekonomickém ráji a ti co jsou dole žijí v ekonomickém očistci, rovnost je zde jenom ve smrti. Jakmile jsme zavedli rovnost mezi mužem a ženou tak následkem je veliká rozvodovost, proč emancipace nefunguje?

Emancipace eliminovala protiklady, a tak byla jednoduchost nahrazená složitostí, následkem je krize, která skončí rozvodem a děti dostane většinou žena. Díky náboženství je zde populistická sociální politika založená na emancipaci, a to ekonomicky nefunguje, lidi se nejsou rovní tělesně ani duševně. Svět potřebuje digitální totalitu, ve které se z lidí stanou loutky na dálkové ovládání, geneticky vadné loutky se přesunou do rezervací.

Vše bude řídit jenom globální umělá inteligence, nebudou zde už; prezidenti, předsedové vlády, ministři, poslanci, senátoři, diplomati, soudci, notáři, profesoři, celebrity, milionáři, ředitelé, podnikatelé atd. místo jmen a titulů každý dostane globální číslo. Místo výpovědi zde bude přesun do rezervace, to vše povede logicky k tomu, že bude populární dobro, protože se konzumní systém po restartování zcela změnil.

Leave a Reply