Jan 6

Moje politická reforma, lidi z EU přestěhujeme do USA a Kanady a EU přenecháme Asijským státům jako je; Rusko, Čína, Indie atd. tím nebudou už problémy s ekonomickými migranty a jazykové problémy. USA a Kanada potřebuje kvalitní lidi a ty z EU dostane, logicky z USA a Kanady vystěhujeme do Mexika ubožáky, co by chtěli jenom zde ekonomicky parazitovat a vystavíme velikou vojensky hlídanou zeď mezi USA a Mexikem. U nás vždy bylo turecké hospodářství, a tak zde budou žít samí Turci z Turecka.

Nemá smysl řešit to, co nejde vyřešit, je třeba migrovat tam, kde je vše už vyřešeno, největší radost z této migrace budou mít nepřizpůsobiví příživníci, co si zde neustále stěžují na to, že jim nechceme postavit za státní peníze památník na místě, kde stála veliká výkrmna prasat. USA a Kanada jsou multikulturní vyspělé země, a jistě se tam pro nás najde práce a ubytování, jsme přeci spojenci v NATO, a spojenci si v nouzi pomáhají. Takto konečně skončí konflikty mezi Evropou a Asií, není Evropa, nejsou konflikty.

Leave a Reply