Jedinou skutečnou hodnotu zde má svatost, ale tu si za zlato, nebo za peníze nikdo nekoupí

Lidi ztrácejí; život, peníze, čas, zdraví, inteligenci, přátele, domov, atd. když jsem se ptal globálně profesorů na vysoké škole, co člověk nemůže nikdy ztratit, tak jsem zjistil, že profesoři jsou globálně hlupáci, se kterými je ztrátou času se bavit o něčem, nad čím je se třeba do hloubky zamyslet. Proč jenom svatost nemůžeme ztratit? Svatost je boží dar a to co bůh daruje, to už nelze ztratit, a vše ostatní co jsme získali, to jistě ztratíme, protože jsme to ukradli, nebo získali násilím či podvodem.

Někdo se zde prohlašuje za; krále, císaře, sultána, šlechtice, papeže, dalajlámu, proroka, rabína, vůdce, spasitele, kazatele, pastýře, prezidenta, ředitele, celebritu, milionáře, atd. to vše ale jistě se jednou ztratí, vše co zde získáš to i ztratíš, jenom svatost nemůžeš ztratit, protože ti ji bůh daroval. Vše co zde může člověk získat to i ztratí, smrt ukončuje naši možnost zde mít to, co jsme získali, vše je zde jenom pomíjivost a honba za iluzemi, jedinou skutečnou hodnotu zde má svatost, ale tu si za zlato, nebo za peníze nikdo nekoupí.

Podepsali jste vlastní krví smlouvu s konzumním očistcem, a vše co zde získáte, to vám smrt odebere, bylo vám to očistcem jenom zapůjčeno! Svatost zde má lidová moudrost, která stručně a jasně říká; dobrota je žebrota, jak si to uděláš, takové to máš, z díla poznáš tvůrce, každý mistr, byl nejprve učedníkem, ten kdo mnoho mluví, ten málo pracuje, v nouzi poznáš přítele, atd. Nikdy zde na světě nebyl svatý člověk, a nikdy zde na světě ani svatý člověk nebude, svatý je jenom Bůh, každý člověk je hříšník, co žije v očistci. Když ti bůh daruje svatost, tak ti on dal možnost myslet a žít podle lidové moudrosti, je to jako by ti dal deštník, který tě chrání před hloupostí těch, co jsou nad tebou, a prohlašují se pyšně za vševědoucí. Komu není rady tomu není pomoci, o tom to zde je, GVKB to je ten deštník.

Author: admin