Jeremjáš 2

Realita je založená na ohraničení, a proto zde jsou protiklady, mezi kterými je napětí a tato energie se vším zde pohybuje. Všude slyšíte že je bída velikým problémem, nikde ale už neslyšíte to, že bída je zde díky bohatství, pokud eliminujeme všude bohatství tak tím i eliminujeme všude bídu. Pokud zde není kontrola tak zde jsou extrémy, proč kontrola selhala, a tak je zde bohatství a bída? Podívejme se na zabezpečení u počítačů, proč zabezpečení selže a do počítače se dostane počítačový virus nebo malware.

Příčinou je vždy otevřený operační systém, pokud máte uzavřený operační systém, do kterého nejde nic nainstalovat, tak se do takového počítače nedostane počítačový virus nebo malware. Dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest. Parazit zde křičí ty jsi parazit, je to začarovaný pokrytecký kruh, se kterým si neumíme poradit, a tak následkem je konzumní očistec.

Život je evolučně chybně naprogramovaný dočasný proces, čas má dost času na to, aby zde zanechal to, co je evolučně dobré a eliminoval to co je evolučně zlé. Problémem je to že pokud se vám zvedne plat tak se okamžitě i zvednou ceny, takže vaše kupní síla je pořád stejná, zde se dostáváme ke protekci, v přírodě není možná protekce, a tak zde není rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Leave a Reply