Jób 1

Všechny podniky a organizace, se snaží snížit počet svých zaměstnanců na minimum mnoha způsoby, nebude to trvat dlouho, a i stát začne se snižováním počtu svých zaměstnanců mnoha a způsoby až nakonec nebude mít stát žádné zaměstnance, je třeba nejprve pochopit co je to objektivně stát? Podívejme se z vesmíru na naši planetu a spatříme veliké kulaté těleso, nespatříme to, že je zde nějaký stát, je zde jenom souš a voda! Státy jsou jenom dočasným evolučním lidským experimentem, ve kterém jsou lidi rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, s příchodem digitální globalizace, začne docházet k tomu, že organizace jménem stát evolučně zaniknou, vše, co vzniklo to i zanikne a vše se recykluje.

Když státy zaniknou tak logicky zaniknou i místa pro státní zaměstnance, vše bude globálně řídit jenom umělá inteligence napojená na GVKB čipy co budou mít lidi v hlavě. Nebude zde už rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý zde bude loutkou na dálkové ovládání, a tak už lidi nebudou dělat chyby. Zruší se peníze a soukromé vlastnictví, skončí tak kapitalismus a socialismus, bude zde digitální globalismus. Jakýkoli odpor bude marný, malé se musí podřídit velikému, za krátkou dobu lidi zapomenou na to, že zde existovali státy a politika, takto pravda a láska zvítězí na věčné časy nad lží a nenávistí, lidi už nebudou lhát a krást!

Leave a Reply