Jób 10

Vše v nás a okolo nás je ohraničeno mnohým, čas a prostor je složen z nekonečného množství ohraničení, mnohdy se nám může zdát, že je zde něco, co je neohraničeno, jenže ono je to ohraničeno jenom my ty hranice nevidíme nebo je vidět nechceme. Tak jako je ohraničení hmotné, tak je i ohraničení nehmotné u psychiky a informací, obrazně je ohraničení jako nádoba, ve které je třeba tekutina, uzavřená nádoba brání tekutině, aby mohla tekutina z nádoby uniknout.

Ohraničení něco chrání a zároveň to i vede k omezování svobody, se ziskem přichází ztráta. Čím více je něco evolučně vyspělejší tím vyspělejší zde jsou i ohraničení, teoreticky pokud by zde nebylo možné žádné ohraničení tak by zde nebyl ani čas a prostor, to logicky znamená že všechny naše problémy vycházejí ze špatného ohraničení, evoluce proto neustále pracuje na tom, aby se špatné ohraničení nahradilo za správné ohraničení.

Je to bohužel evoluční proces, který nikdy neskončí, vše je tak zde jenom dočasným evolučním experimentem a vše se recykluje. Ti, co nám zde díky protekci egoisticky vládnou, si naivně myslí, že mají patent na vševědoucnost, a tak se snaží násilně měnit mnoho správných ohraničení a potom se diví tomu, že lidi mají blbou náladu a nechtějí pochopit to, že oni mohou za to, že vytvořili pracujícím lidem ze života konzumní očistec. 

Leave a Reply