Jób 11

Tak jako se vyrábějí produkty, které jsou odolné, a tak odolají zničení nebo poškození tak i zaměstnavatelé potřebují odolné zaměstnance co odolají těžkým podmínkám ve kterých pracují. Většina zaměstnanců nestojí o takové zaměstnání, kde jsou těžké pracovní podmínky, které by mohli vést k jejich poškození nebo i zničení. Mnoho zaměstnání připomíná galeje, kde byl galejník donucen násilím neustále veslovat a když už neměl sílu tak byl dozorci hozen do moře, a tak se utopil.

Moderní lodě mají spalovací motory, a tak už nepotřebují galejníky, moderní zaměstnavatelé začínají zaměstnance nahrazovat za umělou inteligenci a autonomní inteligentní roboty na akumulátory, to by mohlo evolučně konečně vést k tomu, že zde zaniknou zaměstnání, kde byli potřeba odolní zaměstnanci. Jenže bohužel potom evolučně dojde i na ostatní zaměstnance a práce za mzdu zde už pro lidi nikde nebude, protože na práci budou jenom roboti a umělá inteligence, lidi se odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, to bude znamenat pro lidi genocidu, nejsou lidi, tak nejsou chyby.

Leave a Reply