Jób 12

Lepší je dneska pronajímat než prodávat, a tak místo prodeje otroků se otroci pronajímají otrokářům, otroctví evolučně nezaniklo, jenom se přizpůsobilo nové době založené na pronajímání. Proč je pronajímání lepším řešením, než prodej to je základní otázka, na kterou si musíme správně odpovědět, abychom pochopili politiku a ekonomiku v současnosti. Pronájem je plynulý jistý příjem, kdežto prodej je krátkodobý nejistý příjem, příčinou je zde tedy snaha o získání jistot, a tak je zde místo prodeje otroků pronájem otroků a otrokům se pronajímají byty a mnohé jiné. Dalším důvodem pro pronájem je veliká inflace, která rychle znehodnocuje zisk z prodeje.

Prostituce je taky o pronájmu, kdy platíme jenom za sexuální službu, a nemusíme už tak platit jiné veliké výdaje spojené s vlastnictvím ženy. Pokud si zaplatíte advokáta u soudu, tak jste si pronajali psychiku advokáta, a advokát je tak psychickou prostitutkou. Pronajímání otroků otrokářům je jako oheň a pokud oheň není pod kontrolou, tak nám škodí a když je pod kontrolou tak nám oheň slouží, jak mít pronajímání pro kontrolou o tom je základní otázka vesmíru a života! Dáme všem lidem do hlavy kontrolní GVKB čip, který bude lidi kontrolovat tak aby lidi nedělali amatérské chyby, nic nového pod sluncem podívejte se na nový Windows 11 který při instalaci vyžaduje, aby byl v počítači kontrolní šifrovací TPM čip.

Leave a Reply