Júdit 5

Většina lidí na světě je zaostalá a žije v zaostalém systému, jejich zaostalost je následkem informační krize. Od narození do smrti jsme zaplavení informacemi jenže tyto informace nemají pro nás žádnou hodnotu, je to jako když máte žízeň a k pití je jenom slaná mořská voda která nejde pít. Podívejte se na Bibli a Korán, to je klasická ukázka informací, co pro vás nemají žádnou vědeckou hodnotu, a přesto se svaté knihy plné bludů, pořád na světě tisknou. Kauzalita říká že každý lidský problém je způsoben lidmi, ptejme se kdo z lidí může za to, že je zde dlouhodobě všude informační krize?

Pachatelem jsou lidi, co jsou nahoře, díky protekci, kterou si nezaslouží, ryba smrdí od hlavy! Zde se dostáváme k selhání kontroly kvality u lidí, je třeba začít globálně s kontrolou všech lidí na kvalitu tělesnou s psychickou, nekvalitní genetický materiál se optimálně recykluje, každý je zde díky přelidnění snadno a rychle nahraditelný, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, padni, komu padni, lidi si začnou vážit zdraví, protože jim dojde to, že nemoc a degenerace je jistou cestou do krematoria.

Leave a Reply