Júdit 8

Ano, je to tak, Ježíš Kristus je neznaboh, který nezná boha, a ještě se drze vydával za božího syna. Podívejme se na to, jak hříšně myslel a co říkal Ježíš Kristus, je to jenom samé rouhání proti pravému bohu, a tak byl za to logicky i ukřižován, kdo nebo co je to bůh, který je nám všem svatým? Bohem je to, co zde se vším dokáže manipulovat trvale, a co je největším manipulátorem? Největším manipulátorem je energie fyzická a energie programová, jenom energie mohla stvořit z ničeho vesmír a potom život a člověka, bez energie je zde jenom kámen, který je nám k ničemu.

Vše se točí všude okolo energie, bez energie nelze existovat, energie je potřeba k jakékoli práci, vše zde je proto závislé existenčně na energii, a tak je nám energie bohem. Smrt to je odpojení od existenční energie, je to jako když zhasne v bytě světlo, díky tomu že jsme vypnuli světlo vypínačem. Vše zde soutěží a bojuje o zdroje, bez zdrojů nemůžeme existovat, než začnete něčemu věřit tak nejprve prověřujete, hříšníci v konzumním očistci lžou a kradou.

Leave a Reply