Kazatel 10

Setkal jsem se s originálním posledním přáním, kdy matka ve věku 90 let požádala svého syna ať v jejím panelovém bytě v osmém patře vybourá na chodbě betonovou podlahu a ten vybouraný beton ať převeze do lesa na místo které synovi ukázala, syn ve věku 68 let vše sám vykonal, ale setkal se s mnoha problémy, se kterými nepočítal.

Syn mohl nesplnit matce poslední přání, zde se dostáváme k problematice lásky, pokud někoho milujeme tak není pro nás obtížné mu splnit náročné poslední přání. Vaše láska je jen pokrytecký obchod, jak vlastně došlo k tomu, že se z lidí stali roboti na baterky, bez citu a charakteru? Pokud lidi žijí mnoho generací v konzumním očistci tak se z nich stanou svině, to už Ježíš Kristus kdysi dávno pochopil.

Nedávejte jenom psům lásku. Neházejte perly moudrosti před kariéristické svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a zabijí vás. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?

Jestliže tedy vy, ač jste k cizím lidem zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš zdravý rozum dá dobré dary těm, kdo ho prosí! Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi, o tom je přirozená morálka. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do nemocí a smrti a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k dlouhému šťastnému životu.

Leave a Reply