Kazatel 3

Nejprve k tomu, co je to správná informace? Správná informace je opakem chybné informace, většina informací, se kterými se běžně po celý život setkáváme, jsou chybné informace, které často vypadají jako správné informace, příčin je zde mnoho, taky se může stát i to že dneska správná informace je zítra chybnou informací. Informace nás o něčem informují, informace můžeme získávat pomocí; očí, sluchu, čichu, hmatu, internetu, televize, knih, dialogu atd.

Jelikož je zde nadbytek informací, tak se specializujeme na určité informace, které potřebujeme k tomu abychom se měli dobře, informace čerpáme většinou z nějakých zdrojů, které považujeme za správné. Problémem se stává zde reklama, která se nás snaží oklamat pomocí dezinformací.

Všechny ideologie jsou reklamou na zázraky po volbách nebo po smrti, sliby se slibují a blázni se radují. Pokud by lidi nemohli lhát a krást, tak by se naše konzumní civilizace zhroutila, protože by zanikla konzumní společnost. Hříšník křičí ty jsi hříšník, ve skutečnosti nikdo není hříšníkem, každý je zde jenom oblečenou opicí, která si pokrytecky hraje na člověka. 

Leave a Reply